Rozpoczął się nabór wniosków „Wzornictwo w MŚP”, finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Działanie ma wspierać polskie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej w zakresie rozwijania i wdrażania, powstałych w ramach różnorodnych działań wzorniczych, nowych lub ulepszonych produktów.

Celem działania jest podkreślenie znaczenia wzornictwa jako elementu budującego konkurencyjność oraz innowacyjność przedsiębiorstw z Polski Wschodniej.O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.Łączna pula wsparcia w tym konkursie wynosi 100 mln zł. Maksymalne dofinansowanie dla jednego projektu może wynieść do 3 mln zł, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł. Poziom dofinansowania stanowi do 85% wartości projektu. 

Termin przyjmowania wniosków mija 2 lipca br.

Przedsiębiorcy planujący projekt mogą sfinansować m.in. następujące działania:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, w tym związanych w procesem projektowania wzorniczego obejmującego projektowanie, prototypowanie oraz testowanie,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń. Ich wartość nie może jednak przekroczyć 10% wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Więcej szczegółów o naborze na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.