Poznaliśmy już laureatów konkursu „Sternik. Cała naprzód!” Inicjatywę wspiera samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

„Sternik” to konkurs dla liderów województwa warmińsko-mazurskiego, którzy nieustannie trzymają kurs: kurs na innowacje, kurs na nowe inwestycje, kurs na ekspansję zagraniczną, kurs na zrównoważony rozwój.

Jego celem jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk biznesowych i społecznych. To konkurs dla liderów, którzy „sztormy” potrafią przekuć w sukcesy.

Ideą inicjatywy jest wyróżnienie organizacji, które planują długoterminowo, dostosowują swój profil działania do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, patrzą za horyzont.  Nie boją się innowacji oraz zmian, jakie niosą ze sobą, dzięki temu szybciej się rozwijają, zwiększają swą konkurencyjność i nieustająco inspirują.

Konkurs był skierowany do firm (mikro i małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, spółki komunalne), administracji (jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej), szpitali i ZOZ oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w kategoriach:
•    Sternik Zielonej Transformacji (firmy)
•    Sternik Eksportu (firmy)
•    Sternik Inwestycji (firmy)
•    Sternik Odpowiedzialności Społecznej (organizacje pożytku publicznego, wszystkie podmioty)
•    Sternik Przyjazna Administracja (jednostki samorządu terytorialnego i administracja państwowa)
•    Sternik Ochrony Zdrowia (szpitale, ZOZ-y)
•    Nagroda specjalna BGK (wszystkie podmioty)
Organizatorem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z partnerami, w tym samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.

Laureaci i wyróżnieni 2022:
 
Kategoria Sternik Eksportu:
•    Laureat Nagrody Głównej — W-M Glass Sp. z o.o.
•    Wyróżnieni: Dramiński S.A., Szynaka-Meble Sp. z o.o., GN-KNIT Building Division Sp. z o.o.


Kategoria Sternik Inwestycji:
•    Laureat Nagrody Głównej — Corab S.A.
•    Wyróżnieni: ERKO Sp. z o.o. Sp.k., Expom S.A. oraz Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2022.
 
Kategoria Sternik Zielonej Transformacji:
•    Laureat Nagrody Głównej — MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
•    Wyróżnieni: Innox Nova Sp. z o.o., P.P.H. Kostrzewa Sp. j., Szkłoland Sp. z o.o.
 
Kategoria Sternik Przyjazna Administracja:
•    Laureat Nagrody Głównej — Gmina Miejska Ełk
•    Wyróżnieni: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Miejska Giżycko.
 
Kategoria Sternik Odpowiedzialności Społecznej:
•    Laureat Nagrody Głównej — Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP
•    Wyróżnieni: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie, Fundacja Każdy Ważny, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA.
 
Kategoria Sternik Ochrony Zdrowia:
•    Laureat Nagrody Głównej — Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
•    Wyróżnieni: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Węgorzewie, Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.
 
Laureaci Nagrody Specjalnej BGK:
•    Irena Kierzkowska, dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
•    Krystyna Futyma, dyrektor SP ZOZ MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
•    Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
•    Laureat Nagrody Specjalnej za całokształt działalności — Michelin Polska Sp. z o.o.