Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesu – to główne cele powołanej przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W jej skład weszli przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego województwa warmińsko-mazurskiego
i mazowieckiego.

Powołanie rady rozwoju obszaru gospodarczego to obowiązek, który na zarządzającego obszarem,
w tym przypadku Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, nakłada Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Cele działania Rady

Rada stanowi forum biznesowo-samorządowe, które ma wyznaczać kierunki rozwoju gospodarczego regionu i budować sprzyjające otoczenie dla biznesu. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W skład Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego W-MSSE weszli przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym idzie – rozwoju regionu – mówi Krzysztof Żochowski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak dodaje Grzegorz Kłoczko, wiceprezes W-MSSE, rada gospodarcza ma być organem doradczym, opiniotwórczym. Jest to także platforma dialogu między biznesem a samorządem.

Posiedzenie inauguracyjne

20 września 2022 r. podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się w siedzibie WMSSE SA, wręczono akty powołania do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Wybrano także przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Zostali nimi kolejno: Krzysztof Kamiński Prezes Zarządu Alnea Sp. z o.o., Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Ewa Jabłońska reprezentująca Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

Niespokojne czasy wymagają doskonałej współpracy i wzmożonej aktywności. Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest organem, którego celem jest kreowanie aktywności i współpracy. W skład obecnej rady wchodzą przede wszystkim praktycy, osoby o dużym doświadczeniu w biznesie i wokół niego. Naszymi pomysłami, poradami i działalnością będziemy wspierać rozwój Warmii, Mazur i Mazowsza, aby ryzyka i zagrożenia w jak najmniejszym stopniu odbiły się na stanie gospodarki naszych regionów – mówi Krzysztof Kamiński.

Źródło: wmsse.com.pl, radioolsztyn.pl