Podczas konferencji dla Liderów Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” odbędą się rozmowy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentowane zostaną najciekawsze rozwiązania technologiczne i zostaną wyróżnione najbardziej kreatywne inicjatywy ze świata nauki z województwa.

Cel konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pn.: Inteligentna specjalizacja województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność Wysokiej Jakości” – wyzwania i potrzeby, która odbędzie się 25 listopada 2022, w Hotelu Przystań w Olsztynie.

Konferencja jest częścią inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pn. WAMA SMART LAB „Żywność Wysokiej Jakości”, która ma na celu aktywizację społeczności innowacyjnych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Program konferencji

Podczas konferencji odbędą się rozmowy z ekspertami o przyszłości sektora branży spożywczej, zostaną zaprezentowane najciekawsze i najnowsze rozwiązania technologiczne, ponadto zostaną wyróżnione najbardziej kreatywne inicjatywy ze świata nauki z województwa.

W trakcie konferencji podjęte zostaną m.in. następujące tematy:

  • Trendy w sektorze rolno-spożywczym i rola Europejskiego Instytutu Technologicznego we wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw.
  • Najciekawsze rozwiązania technologiczne w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości”.
  • Zmieniające się gusta klientów i rosnąca popularności kuchni roślinnej oraz przykłady dobrych praktyk.
  • Doświadczenia z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” w ramach okresu programowania środków UE na lata 2021-2027.

Podczas konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny na temat przemian gospodarczych wynikających z pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego w kontekście sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Wydarzenie zakończy się networkingiem, który będzie okazją do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora z województwa warmińsko – mazurskiego.

Szczegółowy harmonogram konferencji:

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji

Konferencje otworzą Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Michał Mądry, partner zarządzający Enky Consulting. 

10:10 – 10:30 Idea i cele projektu WAMA SMART LAB „Żywność Wysokiej Jakości”

Wystąpienie Doroty Kopeć – zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

10:30 – 11:10 Trendy w sektorze

Prelekcja Sebastiana Balceraka dotycząca przemian i trendów technologicznych w sektorze rolno-spożywczym oraz roli Europejskiego Instytutu Technologicznego we wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Sebastian Balcerak – program menedżer w zespole Business Creation EIT-Food CLC North-East – Europejskiego Instytutu Technologicznego, europejskiej instytucji naukowo-badawczej powstałej z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Specjalista w obszarze zachęt inwestycyjnych w branży rolno-spożywczej. Wcześniej regionalny lider ds. dofinansowania inwestycji w Cargill. Wieloletni doradca w międzynarodowych projektach rozwojowych w sektorze rolnym na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, czy regionie Kaukazu.

11:10 – 12:00 Prezentacja najciekawszych rozwiązań innowacyjnych wdrażanych przez liderów Inteligentnych Specjalizacji

Prezentacja najciekawszych wdrożeń innowacji w sektorze rolno-spożywczym Liderów Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” oraz najciekawszych firm wdrażających innowacje w sektorze z całej Polski.

12:00 – 12:30 Zmieniające się gusta klientów i rosnąca popularności kuchni roślinnej oraz przykłady odpowiedzi i dobrych praktyk

Prelekcję poprowadzi Maciej Otrębski – Strategic Partnerships Manager w kampanii „RoślinnieJemy”, gdzie zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami oraz doradztwem strategicznym w zakresie umiejętnego wykorzystania rosnącej popularności produktów roślinnych w branży spożywczej. Odpowiada za koncepcję i program konferencji Plant-Powered Perspectives. Organizator TEDxKraków, współpracuje także z agencją strategiczną Change Pilots. Wcześniej zaangażowany w Eataway, największą platformę meal-sharingową w centralnej części Europy. Absolwent ekonomii na UEK.

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa

12:50 – 13:30 Prezentacja doświadczeń z wdrażania oraz możliwości rozwoju i wykorzystania środków UE

Prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” w ramach okresu programowania środków UE na lata 2021-2027 

Gabriela Zenkner-Kłujszo – Kierownik Biura Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Damian Opalach – Kierownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

13:30 – 14:30 Panel dyskusyjny

Podczas panelu porozmawiamy na temat przemian gospodarczych wynikających z pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego w kontekście sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

W panelu udział wezmą: Sebastian Balcerak, Adam Zwoliński, Kacper Olejniczak, przedstawiciele Samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego.

14:30 – 15:00 Wyłonienie liderów kreatywności

Wyłonienie najciekawszych inicjatyw innowacyjnych rozwijanych w sektorze rolno-spożywczym przez studentów uczelni województwa warmińsko-mazurskiego.

15:00 – 19:00 Obiad oraz część networkingowa

Rejestracja uczestników

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://www.zywnoscwim.pl/szcz…/konferencja-dla-liderow-is.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.zywnoscwim.pl.