Zaplanowane na 16-18 listopada 2022 r. Dni Przedsiębiorczości to pierwsze tego typu wydarzenie w Elblągu. Trzydniowe spotkania skierowane do przedsiębiorców będą połączone z pokazami maszyn, robotów i innowacji w ich praktycznym wydaniu. W czasie konferencji będzie można dowiedzieć się więcej na temat automatyzacji procesów produkcyjnych, robotyzacji przemysłu oraz wdrożeniu nowych technologii.

Wydarzenie otwiera konferencja „Wsparcie dla Ukrainy”, która przedstawi perspektywy rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych w obliczu wojny na Ukrainie. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie najlepszych praktyk w zakresie wsparcia i pomocy dla Ukrainy oraz omówienie wyzwań gospodarczych i społecznych, związanych z odbudową powojenną Ukrainy.

Kolejny dzień to specjalistyczna konferencja „Inteligentna Fabryka w Przemyśle 4.0. Automatyzacja procesów produkcyjnych” przybliżająca wszelkie procesy w działaniach nowoczesnych przedsiębiorstw.

Szkolenie „Biznes na czasie. Aktualizacja wiedzy na temat zmian w ustawodawstwie” będzie wydarzeniem zamykającym trzydniowe spotkania z przedsiębiorczością w Elblągu.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Więcej szczegółów i zapisy https://www.elblag.eu/index.php/mieszkancy/18066-dni-przedsiebiorczosci-w-ept.

Źródło: elblag.eu