W gminie Wielbark powstaje jedna z największych farm fotowoltaicznych w kraju, która będzie mogła dostarczać energię do ponad 40 tysięcy gospodarstw. Nie jest to jednak jedyna inwestycja w czystą energię na Mazurach.

Farma fotowoltaiczna w Wielbarku

Zbliża się termin uruchomienia farmy fotowoltaicznej PV Wielbark koło Szczytna. To jedna z największych tego rodzaju inwestycji w Polsce. Prąd wyprodukowany przez niemal 150 tysięcy paneli słonecznych o łącznej mocy 62 MW ma popłynąć w 2023 roku po ukończeniu rozbudowy pobliskiego Głównego Punktu Zasilania.

Burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka podkreśla, że farma fotowoltaiczna od przyszłego roku przyniesie realne przychody z podatków, a pozyskane środki gmina będzie mogła przeznaczyć na inwestycje.

Planowana fabryka wodoru

Farma fotowoltaiczna to nie jedyna inwestycja w ekologiczną energię w gminie Wielbark. Trwają rozmowy z inwestorem, który na terenie Wielbarka chce wytwarzać zieloną, ekologiczną odmianę wodoru służącego jako paliwo w transporcie i przemyśle. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja oprócz korzyści finansowych w postaci podatków wiązałaby się również z utworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem gminy.

Wytwórnia paliwa przyszłości to inwestycja, która potrzebuje dużo energii elektrycznej oraz wody. Podczas gdy tej ostatniej – jak podkreśla burmistrz Zapadka – nie brakuje i gmina ma jej pod dostatkiem, to nieco inaczej może być z prądem, którego ceny w ostatnim czasie rosną. Inwestor ma jednak plan na rozwiązanie tego problemu – przy wytwórni wodoru utworzona zostanie kolejna farma fotowoltaiczna, która będzie zaopatrywała fabrykę w energię elektryczną. Realizacja inwestycji planowana jest w ciągu dwóch lat.

Źródło: gazetaolsztynska.pl