Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

ma zaszczyt zaprosić na konferencję:

Silna Inteligenta Specjalizacja „Ekonomia Wody”. Potrzeba zmian czy kontynuacji?

która odbędzie się 20 stycznia 2023 r. w godzinach 10:00-15:00 w Restauracji Przystań w Olsztynie.

Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Ekonomia Wody”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Ekonomia Wody, a więc m. in.: transport wodny, sporty wodne, produkcja jachtów i łodzi, produkcja maszyn związanych z technologiami wodnymi oraz turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, zakwaterowanie i odnowa biologiczna, przemysł rolno-spożywczy.

Czy branżom grozi zapaść? Kryzys energetyczny, wysoka inflacja i niepewność wynikająca z sytuacji geopolitycznej stawiają pod znakiem zapytania przyszłość przedsiębiorców, rysując ogromną skalę wyzwań. Dlatego tak ważne jest, by w nowy rok wejść z większą świadomością na temat potencjalnych szans i zagrożeń oraz trendów, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstw w 2023 roku.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości Inteligentnej Specjalizacji, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania technologiczne i kreatywne inicjatywy doktorantów z terenu województwa. Przedstawimy doświadczenia z wdrażania środków  unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Ekonomia Wody”.  

Wydarzenie zakończy się obiadem i networkingiem, który będzie okazją do bezpośrednich rozmów z prelegentami i nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora B+R z województwa warmińsko-mazurskiego.

Agenda:

10:00-10:15   (15 min) Przywitanie gości i otwarcie konferencji Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10:15-10:30
(15 min)
Idea i cele projektu WAMA SMART LAB „Ekonomia wody” Dorota Kopeć
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10:30-10:45
(15 min)
Potencjał regionu Warmii i Mazur w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” – prezentacja wyników z warsztatów (m. in. analiza SWOT, zidentyfikowane bariery rozwoju, potrzeby badań i współpracy z nauką) Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan
Profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
10:45-11:15
(30 min)
Trendy technologiczne, które zmienią świat Dr Maciej Kawecki
Digital EU Ambassador
11:15-11:35
(20 min)
Prezentacja wdrożonych innowacyjnych rozwiązań firm z regionu w ramach RPO WiM 2014-2020 (w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”) Przedstawiciel firmy APRS sp. z o.o. Michał Danowski
MD Consulting
11:35-12:05
(30 min)
Przerwa kawowa
12:05-12:45
(40 min)
Rozwój Ekoturystyki opartej na zasobach wodnych (Development of water-based Ecotourism) Aivar Ruukel
Członek zarządu Global Ecotourism Network, Estonian Nature Tourism Association oraz Estonian Dugout Boat Society.
12:45-13:05
(20 min)
Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu środowiskiem naturalnym w obliczu wyzwań GOZ Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gaska Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
13:05-13:25
(20 min)
Między rekreacją a ekologią w Ekonomii Wody. Pozycjonowanie oferty regionu w oparciu o wyzwania i trendy – w kontekście Business Technology Roadmap Aldona Kucner, MBA
Q-ALDO COMMUNICATION
13:25-13:45
(20 min)
Przerwa kawowa
13:45-14:15
(30 min)
Prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody” w ramach Programu Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur 2021-2027
Gabriela Zenkner-Kłujszo
Kierownik Biura Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Damian Opalach
Kierownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
14:15-14:25
(10 min)
Prezentacja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców
w obszarach Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”
14:25-15:10
(45 min)
Panel dyskusyjny Silna inteligentna Specjalizacja Ekonomia Wody – sytuacja geopolityczna, kryzys energetyczny, cyfryzacja, automatyzacja, GOZ Moderator: Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan Paneliści: Magdalena Fuk, Dr Jarosław Klimczak, Dr hab. inż. Radosław Kowalski, Przedstawiciel APRS sp. z o.o., Michał Danowski, Elżbieta Lendo (do potwierdzenia)
Od 15:10 Obiad oraz networking

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny (LINK)

Więcej informacji nt. projektu znajdą Państwo na stronie internetowej.

W przypadku konieczności rezygnacji z uczestnictwa będziemy zobowiązani za przesłanie informacji w terminie do 18 stycznia  br. na adres: kontakt@iswoda.pl

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z konsorcjum firm: Utila sp. z o.o. oraz Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego  – Operatora Inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Ekonomia Wody” w latach 2022-2023.