Rzecznik prasowy lotniska w Szymanach na Mazurach Dariusz Naworski poinformował, że w roku 2022 w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury odprawiono 113 222 pasażerów w ramach 2666 operacji lotniczych.

113 tys. pasażerów na lotnisku w Szymanach oznacza wzrost o 140,9 proc. w stosunku do ruchu pasażerskiego w 2021 roku, kiedy to przez lotnisko w Szymanach przewinęło się 46 994 pasażerów.

Pomimo dużego wzrostu liczby pasażerów w skali roku, ruch pasażerski udało się odbudować do poziomu 74,8 proc. w stosunku do wyniku z 2019 roku, czyli ostatniego pełnego roku przed pandemią Covid-19 i najlepszego w historii warmińsko-mazurskiego portu pod względem liczby obsłużonych podróżnych. Najnowsze prognozy branżowe przewidują, że pełna odbudowa ruchu lotniczego na europejskich lotniskach może być możliwa dopiero w 2025 roku.

Rok 2022 na lotnisku Olsztyn-Mazury był czasem intensywnego rozwoju sektora usług cargo. W ubiegłym roku odbyło się 31 operacji transportu towarów, w ramach których odprawiono łącznie ponad 70 tys. kg ładunku. Ważnym krokiem w rozwoju tego rodzaju działalności było nawiązanie współpracy z Welcome Airport Services – liderem branży agentów handlingowych w Polsce. Kompleksowa oferta cargo w Szymanach jest skierowana głównie do regionalnych producentów i eksporterów, zainteresowanych szybkim i bezpiecznych kanałem dystrybucji swoich towarów.

Siatka połączeń Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w 2023 roku obejmowała będzie stałe, całoroczne kierunki oraz krajowe trasy sezonowe linii lotniczej Ryanair z/do Wrocławia i Krakowa, które wrócą do rozkładu lotów wiosną tego roku.

– Rok 2022 był dla lotniska Olsztyn-Mazury czasem odbudowy i szukania nowych obszarów rozwoju – mówi Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach. – Statystyki potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze ku stuprocentowej odbudowie ruchu pasażerskiego do poziomu z 2019 roku w kolejnych latach pod warunkiem, że ruch ten nie zostanie ponownie zakłócony. Zabiegamy o włączenie nowych kierunków do siatki połączeń warmińsko-mazurskiego lotniska w 2023 roku, w tym również wakacyjnych czarterów. Równolegle skupiamy się na rozwoju usług Cargo oraz oferty dla użytkowników sektora General Aviation.