Jak można obniżyć koszty, jednocześnie transformując biznes? Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskali uczestnicy konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP – rozwiń swoją firmę korzystając z funduszy EU”.

21 marca 2024 r. w Olsztynie odbyła się konferencja „Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP – rozwiń swoją firmę z korzystając z funduszy EU”, której organizatorem była Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas konferencji dostępne były stoiska informacyjne działającego w Urzędzie Marszałkowskim Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Głównym tematem konferencji była promocja projektu WAMA EDIH, który zapewnia kompleksowe wsparcie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. Wkład merytoryczny zapewniły również następujące organizacje oraz firmy: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Inicjatywa Firm Rodzinnych. Podczas konferencji przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in.:
– jak rewolucja cyfrowa i automatyzacja może obniżyć koszty i jednocześnie transformować biznes o kilka poziomów
– jak prowadzenie biznesu łączyć z działaniami na rzecz ochrony klimatu,
– jak pozyskiwać, na co przeznaczać i jak rozliczać fundusze unijne dostępne dla firm

Ważną częścią wydarzenia był panel dyskusyjny i bezpośrednie spotkania z ekspertami i przedsiębiorcami, którzy wdrażają innowacje w firmach. W konferencji wzięło udział blisko stu przedsiębiorców. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne działania związane z promocją projektu WAMA EDIH.

Projekt WaMa Innovation Hub (WAMA EDIH) został dofinansowany ze środków Programu Europa Cyfrowa w ramach Grant Agreement 101083875 — WAMA EDIH oraz ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, Działanie 02.22 Współfinansowanie działań EDIH w ramach Umowy FENG.02.22-IP.02-0006/23-00.