W przyszłym roku czeka nas jubileuszowa X edycja ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023, którego celem jest wybranie najlepszego terenu pod inwestycje produkcyjne w każdym województwie. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) we współpracy z regionalnymi partnerami.

Cel konkursu

Celem konkursu „Grunt na medal” jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca dla inwestycji produkcyjnych i wyjątkowa możliwość pozyskania znaczących inwestorów.

Edycja 2023 – zmiany w regulaminie

Podobnie jak do tej pory do konkursu będzie można zgłaszać tereny inwestycyjne niezabudowane (greenfield), przeznaczone zgodnie z obowiązującym MPZP lub SUiKZP pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha. Wprowadzono jednak dodatkowe wymaganie – w konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne, które zostały wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych na portalu PAIH (https://baza.paih.gov.pl/) przed dniem rozpoczęcia konkursu, które planowane jest 1 marca 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem konkursu Grunt na Medal 2023, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów pod nr tel. 89 512 51 82 lub mailowo: p.puza@warmia.mazury.pl.

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu „Grunt na medal 2023”

Zał. 1 Parametry terenu

Zał. 2 Klauzula informacyjna

Zał. 3 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 4 (PL) Formatka opisu oferty – wzór

Zał. 4 (EN) Formatka opisu oferty – wzór

Zał. 5A Prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał. 5B Przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał. 6 Lista kontaktowa

Zał. 7 Zasady prezentacji oferty gminy