Wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  w 2020 r. dowiodły, że polskie przedsiębiorstwa widzą szereg korzyści, jakie wynikają z innowacyjnej działalności. Przedsiębiorcy wskazują, że wprowadzone udoskonalenia pozytywnie wpłynęły przed wszystkim: na poprawę jakości obsługi klienta (54 proc.), zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów (51 proc.), podniesienie jakości usług (51 proc.), zwiększenie wydajności pracy (43 proc.) i pozyskanie nowych klientów (43 proc.). Bazując na tych doświadczeniach Zespół Polskiego Funduszu Rozwoju stworzył narzędzie diagnostyczno-doradcze, które pozwala ocenić poziom dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa w  trzech obszarach: rozwój innowacji, cyfryzacja i transformacja energetyczna.

Do chwili obecnej w Badaniu Dojrzałości Innowacyjnej wzięło udział już 130 dużych firm, które po przesłaniu informacji o swojej firmie otrzymały indywidualny raport wraz z rekomendacjami ekspertów. Udzielone odpowiedzi są analizowane przez zespół PFR pod kątem aktualnej kondycji przedsiębiorstwa. Następnie jest przygotowywany raport podsumowujący, w którym znajduje się ogólna ocena dojrzałości innowacyjnej firmy, jak również oceny poszczególnych obszarów wraz z rekomendacjami. Każda z firm, która otrzymała raport może umówić się na indywidualne spotkanie z ekspertem w celu omówienia wyników.

Jak wziąć udział w badaniu?

Aktualnie do udziału w badaniu mogą zgłosić się także małe i średnie firmy, które chcą sprawdzić poziom swojej innowacyjności oraz otrzymać praktyczne wskazówki dla dalszego rozwoju. Zgłaszać się mogą firmy zatrudniające minimum 10 pracowników. Badanie polega na wypełnieniu ankiet dostępnych online na stronach PFR, w 3 obszarach: innowacyjności, cyfryzacji i transformacji energetycznej. Po wysłaniu formularza, firma otrzymuje zestaw ankiet do wypełnienia. Poszczególne części badania mogą zostać wypełnione przez osoby z firmy, które są najbardziej zaznajomione z tematami.

Więcej informacji o zgłoszeniu do badania znajdziesz tutaj.

Korzyści z BDI dla sektora MŚP

Badanie Dojrzałości Innowacyjnej to pierwszy krok do dokonania diagnozy obszarów, które warto rozwijać w firmie. Kolejnym, już w oparciu o wyniki, jest wdrożenie instrumentów wspierających budowanie przewag konkurencyjnych. Raport umożliwia również firmie ocenić, na jakim innowacyjności się znajduje. Wyniki są także przedstawiane na tle przedsiębiorstw z danej sekcji PKD, co umożliwia na porównanie wyniku z innymi organizacjami o takim samym profilu działalności.

Warto również dodać, że BDI jest  autorską metodyką,  opracowaną przez zespół PFR.

Usługa jest w całości bezpłatna.

Źródło: pfrsa.pl