Aż 14 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało wyróżnienie „Gmina z inicjatywą sprawności”.

Wyróżnienie „Gmina z inicjatywą sprawności” jest przyznawane gminom w Polsce, które do oceny sprawności instytucjonalnej skorzystały w województwie z narzędzia ankiety ewaluacyjnej Sprawność instytucjonalna miast i gmin w latach 2017-2020, a także swoją aktywnością przyczyniają się do poprawy poziomu sprawności oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W pierwszej edycji takich gmin w Polsce jest 53, kolejna edycja trwa, a wyniki już w przyszłym roku. Wyróżnienia zostały przyznane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W 2021 r. wyróżnienia otrzymały następujące gminy z województwa warmińsko-mazurskiego:

1. Miasta i gminy miejskie:

– Olsztyn,

– Elbląg,

– Ełk,

– Lidzbark Warmiński,

– Szczytno.

2. Gminy miejsko-wiejskie:

– Nidzica,

– Tolkmicko.

3. Gminy wiejskie:

– Godkowo,

– Kowale Oleckie,

– Kurzętnik,

– Nowe Miasto Lubawskie,

– Lidzbark Warmiński,

– Lubawa,

– Rozogi.

Skonstruowane na podstawie cyklicznych badań Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie ww. narzędzie w znaczący sposób pomaga władzom samorządów lokalnych, a także wyższego szczebla w przeprowadzaniu ogólnokrajowych analiz porównawczych i diagnozowaniu dobrych praktyk służących poprawie sprawności instytucjonalnej. Narzędzie to służy samorządowcom do dokonywania samooceny prowadzonych działań, do gromadzenia informacji niezbędnych w procesie doskonalenia zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Opisana ankieta ewaluacyjna, to narzędzie diagnostyczne wykorzystywane od kilku lat przez gminy różnych województw w całej Polsce. Otrzymane wyróżnienia, to również uznanie wysiłków, które podejmują władze samorządowe w podnoszeniu ich sprawności i doskonaleniu sposobów stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy zatem nadzieję na dalszą współpracę i kontynuację uczestnictwa poszczególnych jednostek województwa w kolejnych edycjach.

Wyniki autoewaluacji sprawności instytucjonalnej dokonanej przez miasta i gminy w Polsce w latach 2017-2020 (łącznie 1183 ocen dla gmin), a także przydatne informacje o dostępności narzędzia i jego funkcjonalności, z którego już w tym roku skorzystały 240 gminy w Polsce, zaprezentowane zostały w publikacji „Sprawne w działaniu miasta i gminy w Polsce” (do pobrania tutaj).