Ogólnopolski konkurs „Grunt na medal  2021” promuje tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło 120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty.

Celem „Gruntu na Medal” organizowanego od 2005 r. jest identyfikacja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dedykowanych działalności przemysłowo-produkcyjnej i ich szeroka promocja. Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Wstępnej selekcji dokonały Centra Obsługi Inwestora i Eksportera – Partnerzy PAIH. Zadaniem Agencji i jej partnerów regionalnych (COIE, urzędy marszałkowskie) było wyłonienie, według ściśle określonych kryteriów, najlepszej oferty inwestycyjnej typu Greenfield w każdym województwie. Grunt powinien mieć powierzchnię co najmniej dwóch hektarów i być przeznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod projekty przemysłowe. W konkursie mogły uczestniczyć wszystkie gminy, zgłaszając dowolną liczbę gruntów. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wzięły udział tereny należące do Specjalnych Stref Ekonomicznych – wyjaśnia Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIH ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

W drugim etapie eksperci PAIH przeprowadzali audyt wytypowanych działek. Gminy przedstawiały komisji konkursowej również prezentacje dotyczące oferty inwestycyjnej. Zgodnie z regulaminem zostały one opracowane na wystandaryzowanym, przygotowanym przez PAIH formularzu.

Na tym etapie województwo warmińsko-mazurskie reprezentowały:
– Elbląg / Żuławska
– Ruciane-Nida / Dworcowa
– gmina Ełk / Szeligi-Buczki
– gmina Ełk / Szeligi-Buczki II

Komisja konkursowa za najbardziej atrakcyjny obszar dla potencjalnych inwestorów w województwie warmińsko-mazurskim uznała miejski teren inwestycyjny przy ul. Żuławskiej w Elblągu (o powierzchni ponad 3,4 h – z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową).

– To wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem tego, że działania samorządu przynoszą efekty. Miasto się rozwija, ma bardzo duży potencjał, co zresztą widać po zainteresowaniu inwestorów w ostatnim czasie – stwierdził prezydent Elbląga Witold Wróblewski. 

Inicjatywa organizowana była przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera.

Nagrodą w konkursie, oprócz przyznanego tytułu „Grunt na medal” oraz pamiątkowych statuetek i dyplomów, jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu inwestorom oraz prowadzona przez PAIH S.A. i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

Fot. elblag.eu