Gmina Ełk to gmina wiejska zlokalizowana w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w centralnej części powiatu ełckiego. Całkowita powierzchnia gminy Ełk wynosi 37 918 ha.

Głównymi szlakami komunikacyjnymi na terenie Gminy Ełk są drogi krajowe (DK16, DK65), a także drogi wojewódzkie (DW656, DW667). Przez wschodnią część Gminy Ełk przebiegać będzie droga ekspresowa S61 Via Baltica, jako korytarz transportowy Warszawa – Budzisko, pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi.

Linia kolejowa Rail Baltica wraz z połączeniem drogowym Via Baltica są elementami transeuropejskiego korytarza transportowego łączącymi Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn oraz Helsinki. Linia Rail Baltica przeznaczona jest przede wszystkim do tranzytowego ruchu międzypaństwowego.

Gmina Ełk ze względu na swoje położenie należy do gmin bardzo cenionych przez turystów. Rozwojowi turystyki i wypoczynku sprzyjają: obecność dużych kompleksów leśnych, nizinnych dolin rzecznych, liczne jeziora, atrakcyjne warunki krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe, położenie w obszarze Zielonych Płuc Polski.

Gmina Ełk to gmina przyjazna mieszkańcom, otwarta na rozwój i współpracę, a także zapewniająca dobre warunki życia.

Demografia i rynek pracy

Liczba ludności:

Powiat ełcki: 91 560

Gmina Ełk: 11 820

Stopa bezrobocia w powiecie: 11,1%

Liczba zatrudnionych w powiecie: 18 174

Liczba bezrobotnych w powiecie: 3 503

Atuty lokalizacji:

  • Położenie przy istotnych szlakach komunikacyjno-transportowych
  • Możliwość wykorzystania potencjału graniczącego miasta Ełk
  • Atrakcyjne zasoby przyrodnicze i rolnicze na pagórkowato-wyżynnym obszarze
  • Realizacja Via Baltica i Rail Baltica
  • Bliskość szkół zawodowych i wyższych
  • Potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy

W II etapie konkursu Grunt na Medal znalazły się aż 2 tereny inwestycyjne zlokalizowane w Gminie Ełk.

Laureatów konkursu Grunt na Medal 2021 (po 1 w każdym województwie) poznamy jesienią.

NazwaSzeligi Buczki I
Powierzchnia79,2443
Przeznaczenie w mpzpZabudowa produkcyjna, składy, magazyny
infrastruktura 
Energia elektrycznatak
Wodatak
Kanalizacjatak
Gaznie

Szczegółowe dane dotyczące terenu – Site Check List.

NazwaSzeligi Buczki II
Powierzchnia5,2354
Przeznaczenie w mpzpZabudowa produkcyjna, składy, magazyny
infrastruktura 
Energia elektrycznatak
Wodatak
Kanalizacjatak
Gaznie

Szczegółowe dane dotyczące terenu – Site Check List.


Osoby zainteresowane ofertą inwestycyjną zapraszamy do kontaktu z Warmińsko-Mazurskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów: coie@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 51 82 lub 89 512 51 70