Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Zasadami Identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego” pojawiła się możliwość zgłaszania propozycji nowych inteligentnych specjalizacji województwa.

Inteligentne specjalizacje to „obszary gospodarcze”, bazujące na potencjale naukowym i badawczo-rozwojowym wykształconym w regionie, a także na innych regionalnych przewagach rozwojowych, skoncentrowane na niewielkiej liczbie priorytetów, oparte na obiektywnych danych i dowodach.

Podstawowym założeniem koncepcji IS jest podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności regionów na bazie ich potencjału endogenicznego i firm w branżach już w nich funkcjonujących. Mogą to być zarówno specjalizacje w ramach jednego sektora, jak i przedsięwzięcia międzysektorowe pozwalające na osiągniecie specyficznej przewagi konkurencyjnej.

W poprzednich latach województwo warmińsko-mazurskie na swoje inteligentne specjalizacje dziedziny wybrało dobrze tu ugruntowane i wynikające z walorów krajobrazowych regionu branże – ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości. W 2022 roku przyjęta została czwarta inteligentna specjalizacja województwa warmińsko-mazurskiego pn. „Zdrowe Życie”, która koncentruje się na sektorach związanych z turystyką medyczno-rehabilitacyjno-sportowej.

Proces identyfikacji potencjalnych specjalizacji został opisany w dokumencie „Zasady identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”. Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na diagnozie sektora.

Masz pomysł na nową specjalizację? Zgłoś ją!

Podmioty, które chciałyby zaproponować nową regionalną inteligentną specjalizację są zobowiązane do złożenia Programu rozwoju sektora wraz z diagnozą sektora.

Dokumenty można składać do 28 kwietnia 2023 roku (do godziny 15:00). Weryfikację formalną przedłożonych programów rozwoju wraz z załączoną diagnozą przeprowadzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji: https://biznes.warmia.mazury.pl/aktualnosci/region-wybiera-kolejne-inteligentne-specjalizacje-2/