W tym roku ma zakończyć się budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej, której długość powinna osiągnąć aż 300 kilometrów. Z pewnością to będzie wielka atrakcja naszego regionu, która przyciągnie turystów nie tylko w trakcie sezonu, ale i poza nim.

Mazurska Pętla Rowerowa to wspólne przedsięwzięcie wszystkich gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Nadleśnictw z krainy wielkich jezior. Budowa trasy rowerowej jest już na finiszu, ponieważ prace mają zakończyć się latem. Nowo wybudowane ścieżki mają przebiegać między innymi przez Węgorzewo, Giżycko, Orzysz, Pisz, Mikołajki, Ryn i Mrągowo.

Na dziś wybudowano 90% ścieżek, 60% Miejsc Obsługi Rowerzystów i wież widokowych, reszta postępowania jest w toku. Pełne oznakowanie gotowe będzie wiosną 2023 r., a zakończenie prac budowlanych i całego projektu planowane jest na lato 2023 r. powiedział wicemarszałek Marcin Kuchciński.

Ponadto wicemarszałek wyjaśnił, iż projekt zakłada budowę 300 km pętli rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich. W jej ramach założono wytyczenie i przygotowanie ścieżek rowerowych (z urozmaiconą nawierzchnią), jednolite oznakowanie oraz wybudowanie na trasie 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów z toaletami, infrastrukturą wypoczynkową, wiatami i dostępem do prądu oraz 9 wież widokowych.

Według wicemarszałka nowo wybudowana pętla będzie stanowiła dla turystów wielką atrakcję naszego regionu.

Już jest to atrakcja, bo część inwestycji została zrealizowana. Jak zakończymy ją w całości, to będzie bez wątpienia wielka atrakcja, która znakomicie wpisuje się w rozwój turystyki, ale też komunikacji w naszym regioniepodkreśla wicemarszałek.

Projekt Mazurskiej Pętli Rowerowej zrodził się z inicjatywy Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie oraz otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to ok. 80 mln zł, ale na tym nie koniec, ponieważ Stowarzyszenie, do którego należy 14 mazurskich gmin i 3 powiaty, planuje kolejne inwestycje w łącznej wysokości ok. 700 milionów złotych. Pieniądze na te przyszłe inwestycje mają pochodzić z funduszy unijnych przyznanych dla naszego województwa z nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Większość z planowanych inwestycji dotyczy ochrony środowiska, przede wszystkim naszych jezior, poprzez np. budowę systemu odprowadzania nieczystości płynnych z jachtów, modernizację czy rozbudowę systemów dystrybucji, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. W planach jest również rozbudowa ścieżek rowerowych, które będą się łączyć z Mazurską Pętlą Rowerową oraz utworzenie sieci lokalnych muzeów, które będą dodatkową atrakcją na turystycznym szlaku.

Źródło mapy: profil FB Mazurska Pętla Rowerowa – Mazury Południowe

Źródło informacji i zdjęć: gazetaolsztynska.pl, Mazurska Pętla Rowerowa (profil FB).