Zarząd województwa zatwierdził właśnie finansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej 527 na trasie Morąg – Łukta, odcinki Morąg – Bramka oraz Florczaki – Łukta.

Remont 12-kilometrowej drogi wyniesie ok. 82 mln zł, z czego niespełna70 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

– To kolejny etap kompleksowej przebudowy trasy 527. Kontynuujemy proinwestycyjny kierunek działań na naszych drogach – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Już teraz remontujemy odcinek Olsztyn – Łukta, a za chwilę ruszy przebudowa od Kwietniewa do granicy województwa. Tam, gdzie dobre drogi, tam jest rozwój – dodaje marszałek Brzezin.

Na zatwierdzone właśnie przez zarząd województwa dofinansowanie w wysokości 81,4 mln zł składają się środki unijne (85 proc.) oraz wkład własny (15 proc.) z budżetu województwa oraz budżetu państwa.

Droga wojewódzka nr 527 jest bardzo ważnym odcinkiem w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Co więcej, właśnie trwa intensywna modernizacja na odcinku Olsztyn – Łukta, której łączny koszt wynosi ponad 100 mln zł (w tym 87,4 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych).

Źródło: Gazetaolsztynska.pl