OSI Food Solutions Poland sp. z o. o. otrzymała od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. drugą decyzję o wsparciu inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcie o wartości 71 900 000 złotych dotyczy uruchomienia dodatkowej linii produkcyjnej w zakładzie, który jest w trakcie budowy w Górce koło Ostródy.

Efekty osiągnięte dzięki realizacji tego przedsięwzięcia pozwolą na dostosowanie mocy produkcyjnych do rosnącego popytu na wyroby firmy oraz na zabezpieczenie trwałości funkcjonowania przedsiębiorstwa i istniejących miejsc pracy.

W ramach pierwszej decyzji o wsparciu OSI Food Solutions Poland sp. z o. o. buduje już nowy zakład produkcyjny zajmujący się głównie przetwórstwem mięsa drobiowego.

Łącznie na inwestycje przedsiębiorstwo przeznaczy prawie 300 milionów złotych.

Początki spółki na Warmii i Mazurach

OSI Food Solutions Poland sp. z o. o. została założona w 1992 roku, pierwotnie jako L&O Polska sp. z o.o. Od początku zajmuje się przetwórstwem mięsa wołowego dla największych sieci restauracji.

W Górce pod Ostródą Spółka wybudowała nowoczesny zakład w 2013 roku, umacniając tym samym regionalną pozycję Grupy OSI, w skład której wchodzi. Firma słynie nie tylko z wysokiej jakości wyrobów i międzynarodowego zasięgu operacyjnego. Park maszynowy i układ wytwórczy stawiane są za wzór w branży pod kątem jakości i bezpieczeństwa produkcji.

Wyroby obecne w kraju i na świecie

Zakład w Górce sprzedaje swój asortyment do odbiorców z m. in. Polski, Czech, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Słowacji.

Grupa OSI – w skład której wchodzi OSI Food Solutions Poland sp. z o. o. – posiada ponad 65 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 17 krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australii. Grupa zatrudnia ponad 20 tysięcy pracowników na całym świecie.

Źródło informacji: www.wmsse.com.pl

Zdjęcie: foodworks.pl/pl/firma/osi-poland-foodworks