Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur są wyróżnieniem, które ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw, które budują gospodarczą siłę regionu. W ramach projektu nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach „Produkt z Warmii i Mazur” oraz „Żagle Warmii i Mazur”.
W kategorii „Żagle Warmii i Mazur” zastosowany został podział na mikro, małe, średnie i duże podmioty.

Wniosek zgłoszeniowy może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz  instytucje i organizacje, które posiadają osobowość prawną. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.

Kandydatem do Nagród Gospodarczych może zostać podmiot, który:
1. prowadzi działalność gospodarczą (wytwarza produkty, świadczy usługi, organizuje wydarzenia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2. prowadzi działalność nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, za wyjątkiem firm typu Start-up (wg definicji Erica Riesa).

Nagroda stanowi wyróżnienie przede wszystkim dla firm, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą, wnoszą trwały wkład w rozwój gospodarczy województwa i zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności województwa jako miejsca do życia i pracy, poprzez:
1. stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wzorców etycznego przywództwa z uwzględnieniem odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i z troską o środowisko naturalne;
2. wnoszenie wkładu w rozwój myśli technologicznej, sprzyjanie transferowi nowych technologii oraz produktów i usług do gospodarki;
3. przestrzeganie zasad odpowiedzialnego biznesu;
4. innowacyjność produktową, usługową i procesową.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ

Zgłoszenia w edycji 2021 można było składać do dnia 31 sierpnia. Już 7 października 2021 r. odbędzie się uroczysta Gala, która będzie miała miejsce w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii in. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

 

 

 

 

 

W  2020 roku nagrody w konkursie „Żagle Warmii i Mazur”- zostały przyznane w trzech kategoriach:

=> „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” –  Czytaj więcej…
=> „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss”  –  Czytaj więcej…
=> „Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości” – Czytaj więcej…

 

 ZWYCIĘZCY W KATEGORII

„Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur”

Podkategoria: Najlepszy Produkt
=> LAUREAT Mazurskie Miody  Bogdan Piasecki z linią produktów alkoholowych i miodów
=> WYRÓŻNIENIE  Lanmar Paulina Langowska – Tallone nakładka ochronna na obcasy

Podkategoria: Najlepszy Produkt Lokalny

=> LAUREAT   Bartbo Sp.zo.o.   – „Kiermas Warmiński”

Najlepsza Usługa
=> LAUREAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – Francuskie Cesarskie Cięcie z dostępu zewnątrzoponowego metodą French AmbUlatory Caesarean Section (FAUCS) 
=> WYRÓŻNIENIE Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS dr n. med. Sławomir Zalewski  – Korekcja astygmatyzmu resztkowego w oczach, po wcześniejszej operacji usunięcia zaćmy z wszczepieniem torycznej soczewki wewnątrzgałkowej, za pomocą lasera femtosekundowego i excimerowego, metodami ReLEx SMILE i FemtoLASIK.

 

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII
„Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss”

 

Podkategoria: Mikro przedsiębiorstwo
=> LAUREAT  Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Podkategoria: Małe przedsiębiorstwo
=> LAUREAT  EMKA Logistic Sp.zo.o.
=> WYRÓŻNIENIE  R -Gol  Sp.zo.o. Sp.k.
=> WYRÓŻNIENIE   OZE Projekt Sp.o.o.  Sp.k.

Podkategoria: Średnie przedsiębiorstwo
=> LAUREAT Thale Sp.zo.o Sp.k.
=> WYRÓŻNIENIE Expom S.A.

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII
„Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości”

 

Regionalna Nagroda Jakości w kategorii mikro Organizacje 
=> LAUREAT – NTSN Sp.zo.o

Regionalna Nagroda Jakości w Kategorii Organizacje Publiczne
=> LAUREAT Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

 

Poznaj Laureatów w edycji 2019 – czytaj więcej…

 

 djembed