Co roku organizacje międzynarodowe udzielają zamówień o wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów. Część z nich obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji. Szansę na uzyskanie zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT, usługi konsultingowe i różnego rodzaju usługi doradcze, konferencyjne, graficzne, wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, dostawy leków, czy też firmy związane z funkcjonowaniem biur (m.in. dostawa mebli biurowych, artykułów administracyjnych). Z kolei rynek zamówień publicznych w Unii Europejskiej to około 200 miliardów euro rocznie.

Niestety, udział polskich firm zarówno na rynku zamówień organizacji międzynarodowych, jak również w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest tak naprawdę marginalny. Według danych Urzędu Zamówień Publicznych w całym roku 2018 tylko 87 polskich przedsiębiorców otrzymało zamówienia w innych krajach UE. Z kolei szacuje się, że udział polskich firm w rynku ONZ stanowi 0,01 % (mniej niż firmy czeskie, słowackie węgierskie, czy rumuńskie).
Nie ulega natomiast wątpliwości, że polskie przedsiębiorstwa mają odpowiedni potencjał, żeby w dużo większym stopniu uczestniczyć w światowym rynku zamówień publicznych.
Aby jednak ta ekspansja polskich firm nastąpiła, niezbędny jest przede wszystkim dostęp do wiedzy i informacji o interesujących i atrakcyjnych przetargach, jak również wsparcie doradcze, dzięki któremu firma będzie w stanie przebrnąć przez nieznane sobie procedury, jak również będzie w stanie poznać realia prawne, w których realizowane będzie zamówienie.

W ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” możesz uzyskać niezbędną pomoc, tj.:
-> wsparcie szkoleniowe (w trakcie szkoleń poznasz możliwości pozyskiwania zamówień na poszczególnych zagranicznych  rynkach – łącznie 40 rynków);
-> wsparcie doradcze (pomoc w  przebrnięciu przez procedurę związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia);
-> wsparcie analityczne (bieżące monitorowanie zagranicznych rynków zamówień);
-> wsparcie w zakresie poszukiwania interesujących postępowań (wyszukiwarka zagranicznych zamówień).

Źródło: http://zzp.wgpr.pl/