Zapraszamy na bezpłatne jednodniowe szkolenie adresowane do potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM 2021–2027).

Temat szkolenia: Ochrona danych osobowych i prawa autorskie przy realizacji projektów z Programów Regionalnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. przetwarzanie danych kadrowych oraz danych uczestników projektów; obowiązek zgłaszania PUODO przypadków naruszenia danych osobowych; powierzenie danych osobowych; odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy; przygotowanie się do kontroli z zakresu danych osobowych; zgłoszenie zbiorów danych osobowych; wdrożenie zabezpieczeń technicznych.
Szkolenie poprowadzi Robert Mangold.


Termin i czas trwania szkolenia: 24 kwietnia 2024 r. w godz. 8.30–15.00

Miejsce szkolenia: Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn

Warunki uczestnictwa:

  • Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego
  • Potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie
  • Liczba miejsc ograniczona 

Zgłoś nieobecność:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:

Link do formularza zgłoszeniowego oraz agenda szkolenia znajdują się na stronie https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/artykul/413/ochrona-danych-osobowych-i-prawa-autorskie-przy-realizacji-projektow-z-programow-regionalnych