Cel konkursu

Celem konkursu Grunt na Medal jest wyłonienie i promocja najlepszego terenu pod inwestycje produkcyjne w każdym województwie. Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych i wyjątkowa możliwość pozyskania inwestorów.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH lokalizacji zagranicznym inwestorom, a dodatkowo zwycięzcy konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” w materiałach promocyjnych.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać od 1 do 26 marca 2023 r. na adres e-mail: p.puza@warmia.mazury.pl.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy: zobacz artykuł Wystartował Grunt na Medal 2023!