1 marca 2023 r. rozpoczęła się X edycja ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) we współpracy
z regionalnymi partnerami. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwa Rozwoju
i Technologii.

Cel konkursu

Celem konkursu Grunt na Medal jest wyłonienie i promocja najlepszego terenu pod inwestycje produkcyjne w każdym województwie. Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych i wyjątkowa możliwość pozyskania inwestorów.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH lokalizacji zagranicznym inwestorom, a dodatkowo zwycięzcy konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” w materiałach promocyjnych.

Zasady uczestnictwa

Tereny inwestycyjne do konkursu Grunt na Medal zgłaszają przedstawiciele samorządów lokalnych (wójtowie, burmistrzów i prezydenci miast).

Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny inwestycyjne niezabudowane (greenfield), o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, przeznaczone zgodnie z obowiązującym MPZP lub SUiKZP pod działalność przemysłową/produkcyjną. Zgłaszany teren musi posiadać nr ID w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 teren inwestycyjny.

Z udziału w konkursie wykluczone są tereny inwestycyjne, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu Grunt na Medal.

Przebieg konkursu

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 26 marca 2023 r. na adres e-mail: p.puza@warmia.mazury.pl

Zgłoszenie powinno zawierać prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z załącznikami, czyli wydrukiem oferty z Generatora Ofert Inwestycyjnych w języku polskim i angielskim oraz prezentacją gminy.

Oryginał wypełnionego Formularza zgłoszeniowego należy również przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Koordynacji Promocji

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

3 najlepsze tereny inwestycyjne z województwa zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu, który polegać będzie na prezentacji nieruchomości przed komisją konkursową.

W razie pytań dotyczących przebiegu konkursu prosimy o kontakt z Warmińsko-Mazurskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów: tel. 89 512 51 82, e-mail: p.puza@warmia.mazury.pl.

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu „Grunt na medal 2023”

Zał. 1 Parametry terenu

Zał. 2 Klauzula informacyjna

Zał. 3 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 4 (PL) Formatka opisu oferty – wzór

Zał. 4 (EN) Formatka opisu oferty – wzór

Zał. 5A Prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał. 5B Przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał. 6 Lista kontaktowa

Zał. 7 Zasady prezentacji oferty gminy