Zapraszamy na spotkanie informacyjne (webinarium) dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych tematyką dofinansowania usług rozwojowych, a w szczególności do przedstawicieli sektora przedsiębiorstw i ich pracowników.

W trakcie spotkania omówione zostaną najważniejsze warunki i zasady ubiegania się o dofinansowanie na zakup usług rozwojowych (m.in. usług szkoleniowych, doradczych) znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych.

Termin spotkania: 15 lutego 2024 r. w godzinach 10.00 –12.00,

Miejsce spotkania: Spotkanie on-line, platforma Zoom.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres pife.elblag@warmia.mazury.pl do 12.02.2024 r.
Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie mejlowe przesyłane będzie przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami – prosimy, poinformuj nas o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
tel.: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,
e-mail: pife.elblag@warmia.mazury.pl 

Załączniki

 POBIERZ WSZYSTKIE: 2