W spotkaniu informacyjnym „Współpraca Transgraniczna Subregionu Olsztyńskiego – nowe otwarcie w programach Interreg”, które odbyło się w Olsztynie, wzięło udział ponad 80 uczestników.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych subregionu olsztyńskiego zainteresowanych współpracą transgraniczną w ramach Interreg.  

Podczas spotkania przedstawiono m.in. korzyści jakie wynikają z dołączenia subregionu olsztyńskiego do obszaru kwalifikowalnego Programów Interreg Litwa-Polska oraz Południowy Bałtyk. Z kolei przedstawiciele Regionalnych Punktów Kontaktowych, które funkcjonują w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, przedstawili ofertę wsparcia obu Programów oraz dobre praktyki projektowe z udziałem beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego.  

– W wyniku wieloletnich starań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, partnerzy z subregionu olsztyńskiego w końcu będą mogli ubiegać się na pełnych prawach o środki Programów Litwa-Polska oraz Południowy Bałtyk – podkreślił Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – To olbrzymia szansa na dodatkowy impuls rozwojowy dla tego subregionu, a co za tym idzie dla całego województwa, którą należy w jak największym stopniu wykorzystać. Teraz wszystko zależy od woli, zaangażowania naszych partnerów z subregionu olsztyńskiego. Trzymamy za Was, jak i za cały region kciuki w kolejnych naborach wniosków.

Subregion olsztyński po zakończeniu współpracy z obwodem królewieckim, na skutek ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, był wykluczony dotychczas ze współpracy transgranicznej Interreg. Z końcem 2023 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na dołączenie subregionu olsztyńskiego do obszaru kwalifikowalnego Programów Interreg Litwa-Polska oraz Południowy Bałtyk na lata 2021-2027.
Przypomnijmy, że aktualnie trwa II nabór wniosków Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 dedykowany tzw. małym projektom. Nabór potrwa do 29 lutego 2024 roku – więcej informacji (TUTAJ).  

Współpraca w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 również się rozkręca. 22 lutego wystartuje kolejny nabór – także na małe projekty. W kolejnych miesiącach planowane są nabory na większe projekty, tzw. regularne – więcej informacji o Programie (TUTAJ)

Instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki obu Programów mogą konsultować swoje pomysły projektowe z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Oferta obejmuje m.in. pomoc w dopasowaniu pomysłu projektowego do wymogów programu, wsparcie w poszukiwaniu partnerów oraz w innych sprawach związanych z przygotowaniem aplikacji projektowej.  

Kontakt: e-mail: ewt@warmia.mazury.pl ; lub tel. 89 521 93 24/3

Prezentacje ze spotkania:
– Pozycjonowanie subregionu olsztyńskiego w Programach Interreg Litwa-Polska oraz Południowy Bałtyk
– Oferta wsparcia Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027
– Oferta wsparcia Programu Południowy Bałtyk 2021-2027

Źródło: https://warmia.mazury.pl/unia-i-wspolpraca-zagraniczna/aktualnosci/9017-w-olsztynie-o-wspolpracy-transgranicznej-interreg