Za nami drugie już posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (KM FEPW), w którym uczestniczył również przedstawiciel Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027:

dla przedsiębiorczości:

  • 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów;
  • 1.5 Pożyczki na rozwój turystyki;

dla jednostek samorządu terytorialnego:

  • 2.2 Adaptacja do zmian klimatu;
  • 3.1 Zrównoważona mobilność miejska; 
  • 4.1 Infrastruktura Drogowa.

Decyzje te pozwolą na uruchomienie pierwszych naborów w programie już w II kwartale br., jeszcze przed wakacjami.

Platformy Startowe to kompleksowy program wsparcia dla osób z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą założyć go i prowadzić w Polsce Wschodniej. Wsparcie bezpośrednio jest realizowane we współpracy z tzw. animatorami Platform startowych. Wybrani animatorzy Platform startowych, już niebawem będą mogli rozpocząć przyjmowanie kolejnych innowacyjnych pomysłów na biznes typu start-up.

Z kolei w ramach działania 1.5 Pożyczki na rozwój turystyki przedsiębiorcy z regionu już w kwietniu br. będą mieli możliwość składania wniosków o wsparcie finansowe. Dzięki dedykowanym pożyczkom przedsiębiorcy działający w branży turystycznej będą mogli nie tylko poszerzyć ofertę firmy, ale też podnieść jakość oferowanych produktów i usług. Pozyskane wsparcie będzie można przeznaczyć między innymi na: doposażenie hoteli, rozwinięcie działalności restauracji, podniesienie konkurencyjności przewozów turystycznych, doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego. 

Podjęte przez Komitet decyzje pozwolą również na uruchomienie wsparcia m.in. dla 14 miast z województwa warmińsko-mazurskiego z przeznaczeniem na projekty poświęcone adaptacji do zmian klimatu. Inwestycje będą polegały na  ograniczaniu tzw. „betonozy” i rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach, jak np. budowa parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów, czy rzek miejskich.

Uzgodniono również zasady obowiązujące przyszłe projekty poświęcone zrównoważonej mobilności miejskiej. O dofinansowanie będą mogły starać się nie tylko miasta wojewódzkie, ale również miasta średnie, które doświadczają trudności społeczno-gospodarczych. Z naszego regionu na środki mogą liczyć trzy ośrodki miejskie: Olsztyn (45 mln €) i Elbląg (30 mln €), które otrzymają środki w trybie pozakonkursowym  oraz Ełk, który będzie uczestniczył w naborach w trybie konkursowym. 

Ustalono również zasady, którymi kierować się będą oceniający projekty z zakresu infrastruktury drogowej. W tym działaniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie planuje poprawę skomunikowania województwa drogami regionalnymi (drogi wojewódzkie) z głównymi szlakami komunikacyjnymi, w tym z siecią TEN-T oraz usprawnienie połączeń w makroregionie.  Rozpoczęcie naboru projektów zaplanowano w czerwcu br.

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEPW, zaplanowano w marcu 2023 r.

Więcej o programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej