Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na warsztaty „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 r.”, które odbędą się 05.03.2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz największego w Polsce ośrodka wsparcia innowacji. Podczas spotkania uczestnicy poznają możliwości uzyskania dotacji, w tym przede wszystkim w ramach sztandarowego programu NCBR „Szybka Ścieżka”. Program ten pozwala przedstawicielom mniejszego i większego biznesu na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług.

W trakcie trwania warsztatów, w oddzielnym pomieszczeniu, dla firm zainteresowanych indywidualną analizą jej pomysłu, dostępni będą eksperci NCBR. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość przeanalizowania założeń swojego innowacyjnego pomysłu oraz uzyskania porad nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu badawczo-rozwojowego. Czas trwania konsultacji to maksymalnie 30 minut. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, NCBR wprowadziło proste zasady ubiegania się o dofinansowanie, m.in. znacząco ograniczając formalności i usprawniając proces oceny wniosków. Podczas spotkania eksperci przedstawią aktualną ofertę konkursową oraz zasady prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: een@wmarr.olsztyn.pl lub faxem: 89 521 12 60.
Na zgłoszenia czekamy do 01.03.2019 roku.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeniesienia spotkania na inny termin.

Formularz zgłoszeniowy POBIERZ…

Program POBIERZ…

Źródło: www.een.wmarr.olsztyn.pl