Co możesz zyskać poprzez udział w projekcie? Naszym celem jest stworzenie i weryfikacja „szytej na miarę” strategii ekspansji zagranicznej dla Twojego przedsiębiorstwa. Aby zrealizować ten cel, oferujemy grant opiewający na maksymalnie 200 tysięcy PLN. Zakończenie naboru 27.03.2019 r.

Będziemy dążyć do realizacji czterech naborów rocznie, po maksymalnie 50 przedsiębiorców każdy. Standardowa ścieżka realizacji projektu składa się z następujących komponentów: Seminarium otwierające – przedstawienie głównych założeń projektu, harmonogramu oraz wstępnej analizy rynków docelowych;

Etap krajowy – pierwszy krok na drodze do Twojego sukcesu polegający na udziale w max. 3-dniowym seminarium, podczas którego przygotujesz wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
Konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowywanie finalnej wersji strategii ekspansji;

Etap zagraniczny, drugi krok polegający na wdrażaniu strategii ekspansji na rynku docelowym ze wsparciem merytorycznym ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH.

Realizacja projektu nie może przekroczyć 9 miesięcy.

Złóż wniosek TUTAJ…

Pytania? Zadzwoń lub napisz – służymy pomocą.
22 334 99 24
22 334 98 56
22 334 99 97
pmt@paih.gov.pl

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Źródło: https://soe.paih.gov.pl/