Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną możliwości aplikowania w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP w tym: typy projektów podlegające dofinansowaniu, podmioty uprawnione do udziału w konkursie, wskaźniki monitorowania w ramach projektu, zasady kwalifikowalności wydatków w projekcie.

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119) w godz. 10:00-13:00. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 18 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel.: 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

djembed