Najnowszy „Monitoring trendów w innowacyjności” pokazuje wybrane trendy społeczne, gospodarcze i technologiczne. Prezentowany raport jest dwunastym opracowaniem z monitoringu trendów krajowych i światowych. Wśród poruszanych zagadnień znajduje się m. in. smart city, czyli idea inteligentnego miasta.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała raport „Monitoring trendów w innowacyjności”, zrealizowany w ramach projektu inno_LAB, który jest częścią działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI).

Celem monitoringu jest systematyczne analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych i gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjności, poprawę jakości życia społeczeństw oraz wzrost przedsiębiorstw. Cykliczne raporty skupiają się głównie na krajach, których NSI uważane są za wysoko rozwinięte. Wiedza na temat światowych trendów w innowacjach, sprzyja lepszemu rozumieniu tych procesów i pomaga elastycznie reagować na pojawiające się wyzwania.

Smart City jeszcze bardziej smart

Smart city – czyli miasto inteligentne – to koncepcja, która miała swoje początki w latach 60. XX wieku. Wtedy w Stanach Zjednoczonych zaczęto wykorzystywać bazy danych, zdjęcia lotnicze, kierować zasobami, opracowując raporty w celu ukierunkowania usług, łagodzenia skutków katastrof oraz w walce z ubóstwem.

Minęło sporo czasu, a definicja smart city przybrała na znaczeniu. Inteligentne miasto wykorzystuje szeroko dostępną technologię informacyjno-komunikacyjną. Jej głównym celem jest optymalizacja funkcji miasta i promowanie wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnej poprawie jakości życia mieszkańców, poprzez wykorzystanie inteligentnych technologii i analizy danych.

Smart city ma olbrzymie znaczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Rozwijające się miasta wymagają większej infrastruktury, zużywają więcej energii (zużywają 78% światowej energii i wytwarzają ponad 60% gazów cieplarnianych) i generują więcej odpadów. Światowe aglomeracje stoją przed wyzwaniem skalowania przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Miasta inwestują w innowacyjne rozwiązania, wykorzystując cyfryzację i technologię bezprzewodową, aby działać inteligentniej, wydajnie wytwarzać i dystrybuować energię, a tym samym priorytetowo traktować energię odnawialną.

Inteligentne miasta w praktyce

Inteligentne miasta najczęściej wykorzystują technologię do wyznaczania tras ruchu, parkowania, planowania infrastruktury i transportu, monitorowania zanieczyszczenia i hałasu, zarządzania usługami miejskimi: jak wywóz śmieci i recycling, rozwiązania z zakresu telemedycyny i inteligentnej opieki medycznej. Każde miasto ma dostosowany swój indywidualny system do inteligentnego zarządzania.

Polskie miasta radzą sobie całkiem nieźle z wdrażaniem nowych technologii w różnych obszarach funkcjonowania. Stoją za tym duże inwestycje miejskie, wspierane przez samorząd lub państwo oraz takie, które są realizowane przy mniejszych nakładach finansowych, nierzadko przy współpracy na linii miasto – prywatne firmy z branży IT.

Należy pamiętać, że duża część pracy nad stworzeniem i utrzymaniem środowiska opartego na danych, wykracza poza kompetencje władz lokalnych, dlatego sukces smart city zależy od relacji między sektorem publicznym i prywatnym.

– Technologia może pomoc rozwiązać wiele problemów, które pojawiają się w miastach i lepiej przygotować je na wyzwania przyszłości. W pierwszej kolejności, należy jednak zdiagnozować istniejące problemy, a następnie zastanowić się, które z nich można rozwiązać konkretną technologią. W centrum powinien być człowiek – mieszkaniec, urzędnik, a nie innowacyjna technologia. Warto więc zastanowić się nad sposobem wprowadzania nowych rozwiązań w mieście. Niezbędne jest przy tym rzeczywiste wsłuchanie się w głos mieszkańców oraz włączenie ich w procesy decyzyjne – mówi Paweł Chaber, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

Uwzględniając powyższe założenia, polska administracja publiczna uruchomiła szereg inicjatyw wspierających smart city, których działania mają być odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Przykładami są takie programy jak: Rozwój Lokalny, HUMAN SMART CITIES, GovTech Polska, GovTech inno_LAB, gov_LAB, a także PFR dla Miast.

Cały raport „Monitoring trendów w innowacyjności” dostępny jest na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-trendow-w-innowacyjnosci-raport-12

Źródło: PARP