O konkursie

Wystartowała właśnie II edycja konkursu „Sternik”. Sternik to projekt doceniający firmy, szpitale, jednostki administracji, które dynamicznie się rozwijają i potrafią wykorzystać dostępne możliwości, aby wypłynąć na szerokie wody.
To konkurs dla liderów, którzy „sztormy” przekuwają w sukcesy. Ideą konkursu jest wyróżnienie organizacji, które planują długoterminowo, dostosowują swój profil działania do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, patrzą za horyzont, nie boją się innowacji i zmian, jakie innowacje niosą ze sobą, dzięki temu szybciej się rozwijają, zwiększają swą konkurencyjność i nieustająco inspirują.

Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk biznesowych i społecznych.


Dla kogo?

1. Firmy województwa warmińsko-mazurskiego:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa

2. Administracja województwa warmińsko-mazurskiego

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • administracja państwowa

3. Szpitale województwa warmińsko-mazurskiego
4. Organizacje pozarządowe województwa warmińsko-mazurskiego


Korzyści dla uczestników:

 • budowanie i umacnianie pozycji lidera w regionie
 • promocja własnej marki dzięki możliwości posługiwania się znakiem konkursu Sternik
 • umocnienie relacji z klientami, partnerami biznesowymi i kooperantami
 • atrakcyjne nagrody


Kto zostanie nagrodzony?

W II edycji kapituła konkursu wyłoni spośród wytrawnych żeglarzy biznesu te firmy lub jednostki, które dynamicznie się rozwijają i wykorzystują sprzyjające wiatry. Nagrodzi tych, którzy są innowacyjni, nie boją się niestandardowych rozwiązań, inwestują w zrównoważony rozwój w kraju czy rozwijają się na rynkach zagranicznych, odznaczając laureatów następującymi tytułami:

 • Sternik Zielonej Transformacji
 • Sternik Eksportu
 • Sternik Inwestycji
 • Sternik Odpowiedzialności Społecznej
 • Sternik Przyjaznej Administracji
 • Sternik Ochrony Zdrowia

Najważniejsze terminy

 • od 21 marca 2022 roku do 21 maja 2022 – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu
 • do 15 lipca 2022 – ogłoszenie finalistów na stronie internetowej konkursu
 • wrzesień 2022 – uroczysta gala finałowa, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy


Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na stronę: https://www.bgk.pl/sternik/ i sprawdź, dlaczego warto wziąć udział w konkursie. Organizatorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Partnerami Strategicznymi, w tym Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.