Prace przy PV Wielbark weszły w zaawansowaną fazę. To będzie największa farma fotowoltaiczna w kraju. Czysta energia pochodząca ze słońca grzejącego nad Warmią i Mazurami popłynie do ponad 40 tysięcy gospodarstw. Instalacja FV jest nie tylko poważną inwestycją w odnawialne źródła energii, ale także szansą samorządu.

Instalacje fotowoltaiczne powstają na blisko 120 hektarach gruntów do tej pory niezagospodarowanych. Aktualnie trwają zaawansowane prace nad ostatnim etapem budowy farmy fotowoltaicznej PV Wielbark w gminie Wielbark.

Do tej pory w ramach procesu akwizycyjnego tej inwestycji Energa OZE, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, nabyła 12 MW mocy zainstalowanej w dwóch instalacjach wybudowanych na terenie liczącym ok. 27 ha. Ale to tylko początek, bowiem spółka z wyprzedzeniem nabyła też grunty pod kolejne instalacje o mocy 48 MW, które planuje pozyskać do połowy 2023 roku. Docelowa moc zainstalowana całej farmy to 62 MW o powierzchni 119 ha.

Obecnie trwa realizacja ostatniego etapu budowy. Z zaplanowanych w jego ramach instalacji o łącznej mocy 48 MW, w pełni zrealizowane jest już 13 MW. Pod kolejne 23 MW przygotowane zostały kompletne konstrukcje nośne, na których zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Do końca zbliża się też palowanie pod pozostałe 12 MW instalacji.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Wielbarku wymagała pozyskania 56 pozwoleń na budowę, a do jej realizacji niezbędne jest użycie 2,5 tys. ton stali. Na inwestycję złoży się łącznie ok. 140 tys. paneli fotowoltaicznych, z których większość posiada moc jednostkową rzędu 445-530 W, obsługiwanych przez 337 inwerterów (falowników). Potencjalna roczna wydajność produkcyjna farmy fotowoltaicznej PV Wielbark szacowana jest na ok. 62 GWh, co pozwoli na zasilenie ok. 31 tys. gospodarstw domowych.

Po zakończeniu akwizycji PV Wielbark i innych realizowanych obecnie inwestycji, Energa OZE dysponować będzie 92,5 MW mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych (dla porównania obecnie, z uwzględnieniem zakupionych w ubiegłym roku instalacji, potencjał ten wynosi ok. 17,4 MW). Przełoży się to na łączną roczną produkcję z aktywów fotowoltaicznych wynoszącą ok. 92 GWh energii elektrycznej – dość, aby zasilić przeszło 46 tys. gospodarstw domowych.