IX edycja ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2021, którego celem jest wybranie najlepszego terenu pod inwestycje produkcyjne w każdym województwie, zbliża się ku końcowu. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) we współpracy z regionalnymi partnerami, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem konkursu „Grunt na medal” jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych i wyjątkowa możliwość pozyskania znaczących inwestorów.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH lokalizacji zagranicznym inwestorom, a dodatkowo zwycięzcy konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na materiałach promocyjnych.

Zachęcamy przedstawicieli samorządów lokalnych do zgłaszania do konkursu terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

W pierwszym etapie konkursu spośród wszystkich zgłoszonych terenów inwestycyjnych WMCOIE dokona selekcji kandydatów na najlepszy teren inwestycyjny na podstawie nadesłanych materiałów. Następnie wstępna lista kandydatów zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez członków komisji konkursowej z ramienia PAIH. II etap konkursu polegać będzie na audycie terenów wybranych w I etapie i wyłonieniu spośród nich 16 zwycięzców (po 1 z każdego województwa).

Termin zgłaszania ofert do konkursu Grunt na Medal 2021 został przedłużony do 9 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się w aneksie nr 1 do regulaminu konkursu.

Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny inwestycyjne niezabudowane (greenfield), przeznaczone zgodnie z obowiązującym MPZP lub SUiKZP pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha. Poniżej znajdą Państwo regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Grunt na Medal 2021

Aneks nr 1 do regulaminu konkursu

Zał.1 Parametry terenu inwestycyjnego

Zał.2 Klauzula informacyjna

Zał.3 Formularz zgłoszeniowy

Zał.4 (EN) Formatka opisu oferty – wzór

Zał.4 (PL) Formatka opisu oferty – wzór

Zał.5A Prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał.5B Przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał.6 Lista teleadresowa COI

Zał.7 Zasady prezentacji oferty gminy podczas II etapu konkursu

Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego za przebieg konkursu odpowiada:

Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Osoba do kontaktu: Paulina Puza-Oleszczuk tel. +48 89 512 51 82

e-mail: p.puza@warmia.mazury.pl