Zarząd Województwa zdecydował o zawarciu pięciu wstępnych umów dotyczących projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą „INNOWACYJNY MOF EŁK”.

Większe możliwości Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Umowy dotyczą stworzenia nowych usług dla przedsiębiorców działających w ełckim Parku Naukowo-Technologicznym.   

– Dzięki tym, bardzo ciekawym w mojej opinii, projektom pracownicy PNT w Ełku będą mogli m.in. rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, a oferta parku rozszerzy się o nowe, innowacyjne usługi dla firm z regionu – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. – Jestem przekonany, że ełccy przedsiębiorcy odczują wymierne korzyści, jakie w niedalekiej przyszłości przyniesie realizacja tych projektów.  

5 projektów w ramach projektu strategicznego „Innowacyjny MOF Ełk”

W lutym 2022 roku zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął decyzję o nadaniu statusu projektu strategicznego przedsięwzięciom planowanego do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Wśród nich znajdują się także projekty ujęte w porozumieniu terytorialnym pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim, a Związkiem ZIT MOF Ełk. Związek zadeklarował realizację w ramach FEWiM 2021-2027 dwóch przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym, w tym „Innowacyjny MOF Ełk”. Składa się na niego pięć projektów, dla których pre-umowy zaakceptował zarząd województwa:

  1. DIH-HUB Innowacji Cyfrowych będzie polegał na m.in. digitalizacji działalności PNT poprzez zakup i wdrożenie rozwiązań cyfrowych.
  2. PNT Game LAB – jego celem będzie zakup wyposażenia i rozwiązań cyfrowych, dzięki którym w PNT powstanie kreatywna przestrzeń umożliwiająca prowadzenie biznesowych warsztatów symulacyjnych do projektowania i testowania innowacyjnych produktów, usług, procesów i rozwiązań dla przedsiębiorców.
  3. Strefa Pomysłodawcy PNT – ma na celu utworzenie w Parku Naukowo Technologicznym Strefy 3D.
  4. Startup HUB – dotyczy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju, tj. do trzeciego roku funkcjonowania.
  5. Innowacyjny MŚP – obejmie zakup usług doradczych oraz szkoleniowych niezbędnych do rozwijania oferty PNT do świadczenia proinnowacyjnego doradztwa dla MŚP.

Dofinansowanie pięciu projektów, zarówno ze środków unijnych jak i z budżetu państwa, wyniesie ponad 1,1 mln euro. Beneficjentem wsparcia będzie gmina Ełk. Przypomnijmy, że dzięki nowej perspektywie finansowej do MOF Ełk ma trafić łącznie około 29 mln euro.

Źródło: warmia.mazury.pl