Firmy Color – Met Paulina Różańska, DRESZLER  Sp. z o. o. oraz Technokabel S.A. otrzymały od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. decyzje o wsparciu inwestycji. Wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji objętych w tym roku zostało łącznie 11 przedsiębiorstw.

DRESZLER Sp. z o. o. zaplanowała projekt o wartości 9 306 000 złotych. W Lubawie  (powiat iławski) powstanie nowy zakład zajmujący się świadczeniem usług odzysku surowców wtórnych oraz produkcji granulatów tworzyw sztucznych. Zasadniczym elementem nowej inwestycji będzie budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z instalacją fotowoltaiczną, zapleczem socjalnym i biurowym oraz częścią laboratoryjną. Ponadto przedsiębiorca planuje zakupić szereg maszyn i urządzeń towarzyszących, w tym: kruszer do odpadów, środki transportu oraz wtryskarki. 

Color – Met Paulina Różańska zrealizuje inwestycję w Spytkowie (powiat giżycki) polegającą na założeniu nowego zakładu specjalizującego się w produkcji konstrukcji i elementów metalowych oraz świadczeniu usług związanych z obróbką i renowacją metalu. W ramach projektu planowana jest budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej ok. 600 m² i wyposażenie jej w maszyny i urządzenia produkcyjne (m.in. piec lakierniczy, stoły spawalnicze). Zamontowana zostanie też instalacja fotowoltaiczna. Koszty kwalifikowane inwestycji to 1 456 000 złotych. 

Firma Technokabel Spółka Akcyjna wyda 10 500 000 złotych na projekt polegający na modernizacji istniejącego zakładu w Szreńsku (powiat mławski, województwo mazowieckie). Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa istniejącego zakładu zajmującego się produkcją kabli elektrycznych, w celu zwiększenia jego mocy produkcyjnych. W ramach projektu powiększona zostanie hala produkcyjna oraz nastąpi rozbudowa infrastruktury technicznej. Zasadniczym elementem nowej inwestycji jest zakup linii technologicznej do przeciągania walcówki miedzianej, co pozwoli na zlikwidowanie tzw. „wąskiego gardła” na początkowym procesie produkcyjnym kabli.