Trwa nabór wniosków aplikacyjnych na rynek Stanów Zjednoczonych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oferuje wsparcie merytoryczne i realną pomoc finansową, tak aby firmy mogły rozwinąć swoją działalność w nowych krajach w sposób optymalny – szybki i efektywny.

Polskie Mosty Technologiczne to projekt ułatwiający wejście na rynki zagraniczne, kierowany do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców pragnących rozpocząć swoją działalność eksportową na rynku USA.

Na uczestników projektu czeka udział w warsztatach eksperckich i konsultacjach. Przedsiębiorcy mogą też otrzymać pomoc w przygotowaniu strategii ekspansji oraz wsparcie finansowe w wysokości do 120 000 zł na usługi doradcze i działania promocyjne zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych.

Aplikacje należy składać w systemie SOEhttps://soe.paih.gov.pl/  

Termin upływa 16 maja 2022 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.paih.gov.pl/pmt

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.