Robert Waraksa – Burmistrz Olsztynka podpisał porozumienie z Krzysztofem Żochowskim, który jest Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Porozumienie dotyczy ścisłej współpracy oraz promocji terenów pod przyszłe inwestycje.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Organizatorami spotkania, które odbyło się 28 października 2022 roku w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku, byli Burmistrz Olsztynka, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W spotkaniu udział wzięli także: Bogusław Kowalewski – Zastępca Burmistrza Olsztynka, Grzegorz Kłoczko – Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedsiębiorcy z gminy Olsztynek.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane różne formy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą w przyszłości zrealizować swoją inwestycję polegającą na budowie nowego zakładu lub też modernizacji czy rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Takie rodzaje wsparcia udzielane są w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, która dawniej mogła być kojarzona ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Różnica polega jednak na tym, że wcześniej w celu otrzymania wsparcia należało zlokalizować swoją inwestycję w granicach strefy ekonomicznej, które były ściśle wyznaczone. Polska Strefa Inwestycji obejmuje natomiast cały kraj, dzięki czemu wsparcie można uzyskać wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca zamierza inwestować. Jest to ogromne ułatwienie, szczególnie w zakresie liczby formalności.

Ścisła współpraca pomiędzy WMSEE a gminą Olsztynek

Drugim celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między WMSSE a gminą. Gmina Olsztynek w 2018 roku zaprosiła do współpracy właścicieli gruntów położonych przy nowych drogach ekspresowych. Współpraca ta miała polegać na oferowaniu potencjalnym inwestorom przez gminę terenów jako inwestycyjne. To pozwoliło między innymi na stworzenie bardzo dużej bazy obejmującej ponad 300 ha terenów, na których potencjalnie mogą powstać nowe inwestycje. Z drugiej strony WMSSE ma szeroki dostęp do przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do niej szukając nowych terenów. Podpisanie porozumienia o współpracy uruchamia tak zwany efekt synergii między zainteresowanymi podmiotami: z jednej strony WMSSE będzie prezentowała inwestorom bogatą ofertę terenów należących do gminy, a z drugiej strony inwestorzy, którzy trafiają czasem bezpośrednio do gminy (z pominięciem WMSSE) będą informowani o możliwościach uzyskania preferencyjnego wsparcia. Taka współpraca wydaje się nieść za sobą spore korzyści polegające chociażby na znacznym podniesieniu jakości obsługi inwestora zarówno w samej Strefie, jak i w gminie.

Źródło: olsztynek.pl