Pierwsze dwie firmy w tym roku otrzymały decyzje o przyznaniu środków na nowe inwestycje w regionie.

Firma iPM sp. z o.o., posiadająca obecnie zakład tartaczny w Szczytnie, otrzymała środki na nową inwestycję o wartości 3 400 000 złotych. Nowy zakład produkcyjno-usługowy będzie się zajmował nie tylko renowacją (tak jak obecnie) pił i narzędzi dla sektora przetwórstwa drewna, ale przede wszystkim ich produkcją. W ramach nowej inwestycji powstanie hala produkcyjno – magazynowa, wyposażona w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do produkcji pił tartacznych. Inwestycja firmy iPM znacząco wpłynie na jakość oferowanych narzędzi do pierwotnej obróbki drewna w regionie, ponieważ obecnie funkcjonujące tartaki w 80% pracują na urządzeniach z tzw. drugiej ręki z Kanady oraz Niemiec.   

Drugą, nową inwestycją w regionie, typu greenfield, jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego opakowań kartonowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych przez firmę PROTEKTOR SYSTEM PLUS sp. z o.o. Wartość zaplanowanej inwestycji wynosi 4 281 650 złotych. Firma planuje zakup działki wraz z obiektem produkcyjnym oraz wyposażenie zakładu w maszyny do produkcji opakowań kartonowych i linii technologicznych do produkcji papieru toaletowego i ręczników.

Źródło: wmsse.com.pl