Unia Europejska rozwija Warmię i Mazury już od 18 lat. W najbliższych latach województwo warmińsko-mazurskiego może liczyć na blisko 1,8 mld euro z polityki spójności. To rekordowa kwota w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przeznaczone zostaną m.in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację, edukację oraz działania włączające społecznie. 

  • Jakie możliwości przynosi perspektywa unijna na lata 2021-2027?
  • Jakie nowe obowiązki czekają beneficjentów?
  • Jak Warmię i Mazury widać z perspektywy Brukseli?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznasz podczas konferencji inaugurującej program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027. Dowiedz się i zapisz!

Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej, z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Podczas wydarzenia będą obecni również pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, którzy bezpłatnie będą świadczyć usługi konsultacyjne.

Konferencja inaugurująca program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027

Kiedy: 16 lutego 2023 r.

O której: od 10:00 do 15:00

Gdzie: Biblioteka Uniwersytecka UWM, ul. Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn


PROGRAM KONFERENCJI:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:30 Otwarcie konferencji

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Lucie Žáčková, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

10:30-11:10 Jaką przewagę dają Fundusze Europejskie nad innymi źródłami finansowania?

Dr Artur Bartoszewicz, Katedra Polityki Publicznej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11:10-11:50 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – założenia nowego programu regionalnego

Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11:50-12:10 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zbigniew Cieciuch, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12:10-12:40 Europejski Fundusz Społeczny +

Michał Opieczyński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bożena Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

12:40-13:00 Przerwa kawowa

13:00-13:30 Komunikacja i informacja w nowym rozdaniu unijnym – obowiązki beneficjenta

Marta Wnuk, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

13:30-14:00 Kultura i turystyka finansowane ze środków UE wspierają gospodarkę Warmii i Mazur

Dr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska, Instytut Finansów

14:00-15:00 Poczęstunek         

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU:

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Na Twoje zgłoszenie czekamy do poniedziałku 13.02.2023 r. 
  • Upewnij się, że otrzymałeś e-mail z potwierdzeniem od organizatorów. Jeśli nie dostaniesz od nas potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych, prosimy sprawdź swoją skrzynkę spamową. Jeśli tam również nie będzie wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, prosimy skontaktuj się z nami funduszeeuropejskie@warmia.mazury.pl 

Nie czekaj! Liczba miejsc jest ograniczona. 

Więcej informacji o wydarzeniu dowiesz się pod numerem telefonu: 89 51 25 178 lub adresem e-mail funduszeeuropejskie@warmia.mazury.pl.

Konferencję poprowadzi Mariusz Korpoliński.


PRELEGENCI:

Lucie Žáčková – zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska (DG REGIO KE).

Marta Wnuk –  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Dr Artur Bartoszewicz – doktor nauk ekonomicznych, ekspert polityki publicznej, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Ekspert w zakresie polityki rozwoju, polityki UE, funduszy UE, finansów publicznych, pomocy publicznej, zarządzania i planowania strategicznego, studiów wykonalności, zarządzania ryzykiem, analizy ekonomicznej i finansowej, posiada 25-letnie doświadczenie eksperckie, analityczne, ewaluacyjne, naukowe i trenerskie. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących działania na 2007-2013. Był członkiem komitetów monitorujących programy operacyjne na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem PKPP Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Posiada bogate doświadczenie w projektach private equity, public affairs i inwestycjach infrastrukturalnych. Autor książek i publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz.

Dr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska – doktor nauk o polityce i administracji oraz socjolog. Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów, członek Rady Programowej Instytutu Nowej Europy oraz ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze, analityczne, naukowe, eksperckie i edukacyjne oraz w działalności samorządu terytorialnego. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z polityką publiczną oraz poszczególnymi politykami społeczno-gospodarczymi ze specjalizacją w politykach kulturalnych i rozwoju.

Lidia Wójtowicz – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zbigniew Cieciuch – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Michał Opieczyński – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Katarzyna Koplińska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bożena Piątek – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Źródło: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/