Zaplanowane na 17 września otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest pierwszym etapem budowy nowej drogi wodnej, która umożliwi otwarcie portu w Elblągu na Bałtyk. Cała inwestycja, na którą składa się pogłębienie drogi wodnej, budowa mostu w Nowakowie czy pogłębienie rzeki Elbląg, ma zostać zakończona w przyszłym roku.

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest priorytetową inwestycją, która skróci drogę statków na Bałtyk oraz umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i innych portów Zalewu Wiślanego.

Po pogłębieniu toru wodnego przez Zalew Wiślany do Elbląga będą mogły wpływać statki morskie o długości 100 m oraz zestawy barek długich na 180 m, o szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Konferencja w Elblągu

W dniach 13-14 września 2022 r. w Sali Koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu odbędzie się konferencja organizowana przez Urząd Miejski w Elblągu we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Obierz Kurs na Elbląg – Rozwój Elbląga i regionu w kontekście funkcjonowania portu morskiego oraz uruchomienia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”.

W trakcie dwóch dni konferencji omówiony zostanie szeroki zakres zagadnień, począwszy od budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną poprzez ekonomiczno-logistyczne aspekty funkcjonowania portów morskich aż po rozwój gospodarczy całego regionu, współpracę regionów obszaru Morza Bałtyckiego oraz rozwój ruchu turystycznego.

Podczas zorganizowanej 7 września konferencji prasowej prezydent Elbląga Witold Wróblewski zapowiedział, że podczas wydarzenia dojdzie również do podpisania porozumienia o współpracy między portem w Elblągu i duńskim portem w Vordingborgu.

Poniżej agenda konferencji „Rozwój miasta Elbląga i regionu w kontekście funkcjonowania portu morskiego oraz uruchomienia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną” 

Dzień I

9:30 – rejestracja uczestników

10:00 – Otwarcie konferencji

Powitanie – Pan Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląga

Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Gustaw Marek Brzezin

Wystąpienie Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego – Pan Piotr Opaczewski

Wystąpienie Prezesa Zarządu Portu Morskiego Vordingborg – Pan Daniel Irvold

Podpisanie porozumienia o współpracy między portem w Elblągu i duńskim portem w Vordingborgu – Pan Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg, Pan Arkadiusz Zgliński – Prezes Zarządu Portu Morskiego, Pan Daniel Irvold – Prezes Zarządu Portu Morskiego Verdingborg, Pan Jan-Jaap Cramer – Dyrektor Portu Vordingborg.

10:50 – przerwa kawowa

11:10 – 12:30 Kanał przez Mierzeje Wiślaną

Geneza przekopu Mierzei Wiślanej – Pan Arkadiusz Zgliński – Prezes Zarządu Portu Morskiego

Potencjalny wpływ przekopu Mierzei Wiślanej na środowisko – Pan dr hab. Jacek Bełdowski – Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Morskość Elbląga/zarys historyczny przekopu – Pan prof. Krzysztof Luks

12:30-13:30 – Lunch

13:30 – 15:00 Ekonomiczno-logistyczne aspekty funkcjonowania portów morskich

Rozwój i funkcjonowanie małych portów w Polsce – Pan Artur Lijewski – Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o.

Potencjał MDW E60 w rozwoju portów morskich Południowego Bałtyku – Pan Rafał Koba – Instytut Morski w Gdańsku

DCT Gdańsk jako Baltic Hub – północna brama do Europy Środkowo-Wschodniej – Pan Grzegorz Pawłowski – DCT Gdańsk sp. z o.o.

Wpływ portu Vorgingborg na rozwój miasta i możliwości współpracy z elbląskim portem – Pan Jan-Jaap Cramer – Dyrektor Portu Vordingborg

Rozwój ekonomiczny portu w Elblągu – Pan Arkadiusz Zgliński – Prezes Zarządu Portu Morskiego w Elblągu

15:15 – zakończenie I dnia

16:00 – zwiedzanie Starego Miasta w Elblągu/rejs statkiem po rzece Elbląg

Dzień II

9:30 – 10:35 – Rozwój gospodarczy regionu

Warmińsko-Mazurskie 2030 w drodze do nowoczesności – Pani Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Dlaczego warto inwestować w powierzchnie biurowe w miastach regionalnych – Pan Maciej Wojtczak i Pan Piotr Tucholski – Agencja Rozwoju Przemysłu

Potencjał Elbląga w zakresie przyciągania inwestycji – jak zwiększyć atrakcyjność miasta i regionu – Pani Monika Kisiel – Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Rozwój lokalnego przedsiębiorstwa związanego z usługami portowymi na przykładzie firmy FROG – Pan Grzegorz Gniwkiewicz

10:35 – 10:45 przerwa kawowa

10:45 – 11:45 Współpraca regionów obszaru Morza Bałtyckiego

Rozwój węzłów współpracy morskiej – zwiększenie konkurencyjności oraz dostępności i atrakcyjności regionów z wykorzystaniem dostępnych źródeł finansowania UE – Pan Marcin Żuchowski – Euroregion Bałtyk

Wspólny rozwój produktów turystycznych – Small Cruise Ship w Portach Bałtyckich – Pani dr Monika Klein – Prezes Stowarzyszenia Media Dizajn – Szczecin.

Miasta nadmorskie: główne trendy dla zrównoważonego rozwoju – Pan prof. Rasa Viederyte – wykładowca Uniwersytetu w Kłajpedzie – Litwa. Ekspert zrównoważonego rozwoju miast z wykorzystaniem potencjału portów.

11:45 – 11:55 – przerwa kawowa

11:55 – 13:00 Rozwój ruchu turystycznego w regionie

Perspektywy rozwoju turystyki w Elblągu – Pan Adam Jocz – Dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu

Wpływ inwestycji „Przekop Mierzei Wiślanej” na rozwój miasta Frombork – Zbigniew Pietkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

Wystąpienie – Zmiany w turystyce w Elblągu w latach 2012-2022 Pan Jędrzej Cywiński – Focus Hotel Premium Elbląg

13:00 – podsumowanie i zakończenie konferencji

13:15 – Lunch

Źródło: Radio Olsztyn oraz www.inwestycje.elblag.eu