Opublikowano wyniki pierwszego Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ocenie poddane zostały wszystkie gminy w regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Lubawa, Mikołajki i Stawiguda uznano za wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, a tym samym są liderami rankingu zrównoważonego rozwoju w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem rankingu było wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Ocenie poddane zostały wszystkie gminy w regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przy współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi, pod patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

W celu stworzenia rankingu zrównoważonego rozwoju badacze wzięli pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne, lecz również społeczne i środowiskowe.

Dziękuję serdecznie Fundacji za podjęcie tej ważnej inicjatywy. Sprawna ocena i analiza samorządów jest bardzo ważna. W naszym województwie przez 25 lat mieliśmy 30 miliardów złotych inwestycji. To prawdziwy przełom w naszym rozwoju – mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego na spotkaniu podsumowującym wyniki rankingu.

Lubawa, Mikołajki i Stawiguda liderami rankingu

Wyróżnienia przyznawano na podstawie wskaźników wpływających sfery gospodarczej (np. dochody, wydatki inwestycyjne czy administracyjne), społecznej (np. przyrost naturalny, migracja, bezrobocie, kultura, oświata) i środowiskowej (wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej). Ocenie poddawane zostały wszystkie gminy oprócz miast na prawach powiatu. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: lider województwa, gminy miejskie, gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. W kategorii gmin miejskich pierwsze miejsce zajęła gmina Lubawa, wśród gmin miejsko wiejskich – gmina Mikołajki, a wśród gmin wiejskich – gmina Stawiguda, która zwyciężyła również w kategorii Lider Województwa.

To wyróżnienie świadczy o tym, że przyjęliśmy odpowiedni kierunek rozwoju gminy i osiągamy coraz lepsze wyniki w rankingach. Jest to niezwykle ważne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, która poprzez coraz większą liczbę inwestycji ma szansę na rozwój. Dzięki temu pojawiają się nowi mieszkańcy i mamy duży wskaźnik urodzeń. Przez ostatnie 4 lata wspólnie pracowaliśmy na poprawę jakości życia naszych mieszkańców i odpowiadamy na potrzebę mieszkańców. Jako gmina mamy powód do dumy. Nie znaczy to, że spoczniemy na laurach. Wiem, że wciąż dużo pracy przed nami, ale to wyróżnienie będzie nas dodatkowo motywowało mówi Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

Ranking ma już wiele lat, jednak do tej pory dotyczył on poszczególnych województw. Natomiast w skali całego kraju jest to pierwsze tego typu wydarzenie. Jego waga polega na tym, że nie ocenia on jednorazowych zdarzeń, a długofalową politykę samorządu mówi Jacek Kostka, burmistrz Górowa Ilaweckiego, które zajęło drugie miejsce w kategorii gmin miejskich. Badane było to, jak gmina wywiązuje się ze swoich statutowych oraz ponadstatutowych działań. W jaki sposób troszczy się min. o mieszkańców, opiekę społeczną i kulturalną. Oceniano, na ile sprawnie gmina wywiązuje się ze swoich codziennych zadań, które decydują o jakości życia mieszkańców. Dlatego nagroda jest dla mnie wyjątkowa.

Wysoko również Ełk

Na niezłym rankingowym miejscu uplasowała się Gmina Miejska Ełk. Samorząd został sklasyfikowany na 7 miejscu w kategorii gmin miejskich. Cieszą nas te miejsca w rankingu. Na pewno mogłyby być jeszcze lepsze, ale te, które zajęliśmy, są niezłymi miejscami mówi wiceprezydent Ełku Artur Urbański i tłumaczy, czym Ełk zasłużył sobie na osiągnięte pozycje. Widać, że zostało docenione to, co się w Ełku dzieje: zarówno dbałość o finanse publiczne, jak i w inwestycje w takie ważne dziedziny, jak kultura, sprawy komunalne i inne wskaźniki, które zdecydowały o tym, że znaleźliśmy się odpowiednio na 7 i 12 miejscu w rankingu wojewódzkim dodaje Artur Urbański.

W Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022 w poszczególnych kategoriach najlepsze wyniki osiągnęli:

Kategoria:  Lider Województwa – TOP 10.

1. Stawiguda (gmina wiejska)

2. Mikołajki (gmina miejsko-wiejska)

3. Giżycko (gmina wiejska)

4. Lubawa (gmina miejska)

5. Górowo Iławeckie (gmina miejska)

6. Iława (gmina miejska)

7. Ostróda (gmina miejska)

8. Mrągowo (gmina miejska)

9. Lidzbark Warmiński (gmina miejska)

10. Dywity (gmina wiejska)

11. Jonkowo (gmina wiejska)

Kategoria: Gminy Miejskie

1. Gmina Miejska Lubawa

2. Gmina Miejska Górowo Iławeckie

3. Gmina Miejska Iława

Kategoria: Gminy Wiejskie

1. Gmina Stawiguda

2. Gmina Giżycko

3. Gmina Dywity

Kategoria: Gminy Miejsko-Wiejskie

1. Gmina Mikołajki

2. Gmina Barczewo

3. Gmina Olecko

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Źródło grafiki: stawiguda.pl, mikolajki.eu