19 maja 2023 r. odbyło się Forum Gmin na 5!, podczas którego zaprezentowano wnioski z tegorocznego raportu „Gmina na 5!” opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To już 14 edycja raportu, którego głównym celem jest analiza funkcjonowania gmin w Polsce oraz sposobu obsługi inwestorów i przedsiębiorców.

Raport „Gmina na 5!” powstał w oparciu o wyniki badania jakościowego, które zostało przeprowadzone na początku bieżącego roku. Badanie podzielone zostało na dwie części – pierwsza polegała na ocenie oficjalnych stron internetowych prowadzonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, druga sprawdzała sposób obsługi zapytania skierowanego do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zastosowana została metoda „tajemniczego klienta”, a każda z badanych gmin otrzymała od potencjalnego inwestora zapytanie w języku polskim oraz angielskim. Dla poszczególnych elementów badania Zespół Badawczy określił kryteria, które następnie oceniane były w systemie zero-jedynkowym.

W tym roku badanie przeprowadzono w 714 gminach, w tym w 18 dzielnicach miasta stołecznego Warszawy. W analizowanej grupie znalazły się gminy klasy A i B zgodnie z Rankingiem Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej opracowanym przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obiektem badania nie jest wewnętrzna organizacja pracy poszczególnych urzędów miast i gmin, ale ich przygotowanie do obsługi przedsiębiorców, a także podejście urzędników do kontaktu z potencjalnymi inwestorami, chęć udzielenia informacji i potrzebnej pomocy.

W badaniu wzięło udział 21 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym 16 gmin klasy A i 5 klasy B. Tytułem „Gmina na 5!” wyróżniona została gmina miejska Elbląg oraz gmina miejska Iława, które zdobyły odpowiednio 29 i 27,5 pkt na 45 możliwych.

Raport „Gmina na 5!”, zawierający metodologię oraz wyniki tegorocznego badania, a także dobre praktyki w zakresie obsługi przedsiębiorców, dostępny jest na stronie Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości SGH:

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/zpiob/forum_gmin_na_5/Documents/Raport_Gmina_na_5_2022_23.pdf