4-5 marca 2024 r. Mikołajki znów staną się centrum spotkań i rozmów na tematy samorządowe w całej Europie, tym razem pod hasłem przewodnim „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”.

Kongres to 2 dni owocnych debat, paneli dyskusyjnych, warsztatów, prezentacji, łącznie 200 wydarzeń i 2500 uczestników (w tym liderów samorządów, przedstawicieli elit regionalnych, członków administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu z Polski i z zagranicy).

Partnerem Głównym Kongresu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników – rejestracji można dokonać tutaj.

Szczegółowy program już wkrótce.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Program obejmuje ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Debaty Kongresu poruszą między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, zarządzania miastem, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w nowej rzeczywistości.

Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie

Wysoki poziom samorządności to jedno z największych osiągnięć systemów demokratycznych.
Reformy samorządowe i delegacja zadań przyniosły Europie dziesiątki lat skutecznego wzrostu
gospodarczego oraz rozwoju regionów. Także w III Rzeczpospolitej za jedną z najlepszych reform
uchodzi reforma samorządowa, która pozwoliła Polsce na efektywną absorbcję środków unijnych,
uczestnictwo w programach transgranicznych oraz realizację projektów strategicznie ważnych
dla regionów.

Poważne turbulencje z jakimi mierzy się Polska i Europa w ostatnich latach odcisnęły piętno także
na procesie decentralizacji władzy. Pandemia spowodowała nagłe zerwanie łańcuchów dostaw,
co ostatecznie poskutkowało poddaniem w wątpliwość idei bezgranicznej, postępującej globalizacji.
Odpowiedzią państw na problemy związane z postpandemicznym ładem, rosnącą pauperyzacją
społeczną wywołaną presją inflacyjną oraz zagrożeniami bezpieczeństwa wynikającymi z wojny
w Ukrainie była konsolidacja i centralizacja władzy, kosztem niezależności samorządów.

Czy przyjęte rozwiązania ustrojowe będą jednak efektywne w dłuższej perspektywie?

Nowe czasy wyznaczają zadania i wyzwania, na które jedną z odpowiedzi powinno być rewolucyjne
podejście do idei decentralizacji. Doświadczenie uczy nas, że skuteczny podział zadań a zarazem
uczestnictwo w odpowiedzialności za los własny, gminy, powiatu, czy regionu potrafi przynieść impuls
rozwojowy. Podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządów spróbujemy zbudować wizję samorządu
na miarę trzeciej dekady XXI wieku – samorządu skutecznego, nowoczesnego i proaktywnego.

Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/event/ix-europejski-kongres-samorzadow/