W dniach 9 – 10 marca br. odbędzie się czwarte doroczne Polsko-Brytyjskie forum biznesowe (BTI) organizowane wspólnie przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Spotkanie jest organizowane w formule hybrydowej, online oraz w Cambridge Innovation Centre (CIC)w Warszawie. Tematem Forum jest praktyka w handlu z Wlk. Brytanią po brexicie oraz możliwość współpracy w zakresie zielonych technologii.

Tematem pierwszego dnia Forum BTI (9 marca) będą Zielone Technologie Przyszłości.

Celem pierwszego dnia Forum (9 marca) jest wsparcie biznesu, handlu i inwestycji pomiędzy Wielką Brytanią a Polską w kluczowych obszarach. Będzie to okazja do wysłuchania przedstawicieli rządu, biznesu i ekspertów na temat najbardziej obiecujących czystych technologii oraz możliwości handlowych, jakie za sobą niosą.
Po sesji plenarnej w godzinach 9:00-11:00 odbędą się sesje dotyczące:

  • magazynowania energii, wodoru i CCUS
  • czystej mobilności, w tym transportu publicznego
  • czystych technologii w rolnictwie

Program dnia można znaleźć na stronie rejestracji.

Dzień drugi (10 marca) będzie miał temat przewodni: Keep Business Moving.

Celem drugiego dnia Forum (10 marca) jest wsparcie eksporterów.
Obejmie on:

  • warsztat na temat zasad i wymagań dotyczących eksportu do Wielkiej Brytanii. Podczas warsztatu będzie możliwość zadawania pytań dotyczących omawianych zasad.
  • specjalną sesję na temat nadchodzących zmian w wymaganiach certyfikacyjnych (Ocena Zgodności) w Wielkiej Brytanii
  • studia przypadków z polskich przedsiębiorstw na temat ich doświadczeń w eksporcie do Wielkiej Brytanii

Program dnia można znaleźć na stronie rejestracji.