Aktualizacja i dodruk wydawnictwa promującego walory regionu Warmii i Mazur (aspekty gospodarcze, kulturowe, dotyczące wysokiej jakości życia).

Wydawnictwo zostało opublikowane w 4 językach (polski, angielski, niemiecki, ukraiński).

Folder „Region, w którym warto żyć” możesz pobrać tutaj.