Unia Europejska

Kategoria wydarzenia: Konferencja


Silna Inteligentna Specjalizacja „Drewno i Meblarstwo”. Potrzeba zmian czy kontynuacji?
Ekorozwój przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach
POLSKA STREFA INWESTYCJI „Droga ekspresowa Via Baltica – szansą rozwoju pół.-wsch. Polski z perspektywy samorządów i inwestorów”
Dni Przedsiębiorczości w Elbląskim Parku Technologicznym
Inteligentna specjalizacja województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność Wysokiej Jakości” – wyzwania i potrzeby
11. Festiwal Promocji Gospodarczej
Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu
Otwarci na Skandynawię
Kształtowanie Oferty Turystycznej Regionu Warmii i Mazur

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska