Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera prowadzi liczne działania proeksportowe dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur, w tym m.in.:

1. Business Breakfast

Spotkania dedykowane konkretnej grupie docelowej przedsiębiorców polskich spółek i/lub oddziałów firm zagranicznych spoza regionu Warmii i Mazur zainteresowanych inwestycjami, re-inwestycjami lub relokacją przedsiębiorstwa do województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkań przedstawiana jest przede wszystkim specyfika gospodarcza regionu Warmii i Mazur, uwarunkowania infrastrukturalne oraz tzw. case study firm, które już zainwestowały w województwie.

Od 2018 roku zostały zorganizowane 4 spotkania Business Breakfast, w których wzięło udział 80 uczestników – firm zagranicznych. W ostatnich wydarzeniach wzięły udział firmy m.in. z: Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii, Danii, Finlandii oraz Czech.


2. Misje przyjazdowe

Działanie, podczas którego przedstawiciele firm z krajów UE mają możliwość spotkania
się z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur. Podczas misji odbywają się rozmowy B2B, wg wcześniej ustalonych harmonogramów. Misje mają przede wszystkim na celu umożliwienie zainteresowanym przedsiębiorcom znalezienie nowych rynków zbytu lub nawiązania nowych, międzynarodowych relacji biznesowych.

Od 2018 roku zostało zorganizowanych 5 misji, w których wzięło udział 48 uczestników. W toku realizacji misji zostało już podpisanych 8 listów intencyjnych, warunkujących dalsze rozmowy biznesowe pomiędzy danymi przedsiębiorstwami.


3. Otwarci na Skandynawię

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” organizowane jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2013 roku i na stałe wpisało się już w kalendarz imprez gospodarczych w naszym regionie. „Otwarci na Skandynawię” to ciekawe prelekcje, panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty dla grupy polskojęzycznej i anglojęzycznej, ale przede wszystkim miejsce, które pozwala polskim i skandynawskim przedsiębiorcom spotkać się, porozmawiać, wymienić doświadczeniami i wizytówkami.    

W dotychczasowych 8 edycjach wydarzenia wzięło udział blisko 800 uczestników, wśród nich kilkudziesięciu przedsiębiorców ze Skandynawii oraz przedstawiciele MŚP z Warmii i Mazur, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ambasady Finlandii, Ambasady Królestwa Danii i Ambasady Królestwa Szwecji. Jego celem jest ożywienie powiązań gospodarczych regionu z rynkami skandynawskimi oraz zaprezentowanie Warmii i Mazur jako naturalnego partnera gospodarczego dla krajów skandynawskich, przedstawienie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych naszego regionu.

Wydarzenie umożliwia uczestnikom wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych. To doskonała okazja dla regionalnych przedsiębiorców i gości ze Skandynawii do prowadzenia bezpośrednich rozmów, stanowiących początek dalszych kontaktów biznesowych, z których wiele prowadzi do podpisania kontraktów handlowych i nawiązania stałej współpracy.

Jesienią tego roku odbędzie się 9 edycja „Otwartych na Skandynawię”. Szczegóły wkrótce. 

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać pod numerem telefonu 89 512 51 82 lub mailowo p.puza@warmia.mazury.pl