Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął decyzję, które organizacje pozarządowe otrzymają pomoc finansową na realizację przedsięwzięć z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego.

W tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie na łączną kwotę 70 000 zł zostało przyznane ośmiu organizacjom z Warmii i Mazur. Wśród beneficjentów znalazły się:

  • Stowarzyszenie Ekologiczno Artystyczne „Ręką Dzieło”, które zorganizuje konkursy kulinarne oraz targ lokalnych produktów;
  • Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, która przygotuje przewodnik kulinarny po Mazurach Zachodnich;
  • Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „Navicula”, które w czasie rekonstruowanego spływu drewna przypomni flisackie tradycje kulinarne;
  • Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia, które w Jezioranach zorganizuje sezonowe ekotargi;
  • Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na…”, które zorganizuje „Mazurskie Święto Ryby”;
  • Fundacja Zamek Szymbark, która po raz drugi zorganizuje Międzypokoleniowe Spotkanie z Tradycją Warmii i Mazur.