Sprawdź jaką pomoc możesz uzyskać w ramach programów  powołanych do wsparcia przedsiębiorczości przed skutkami kryzysu, wywołanego przez pandemię COVID-19.

 => Dotacje na kapitał obrotowy – nabór wniosków już od 15 czerwca!

 => Konkurs #AplikacjeJutraPFR

 => III nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej w MUP Olsztyn

 =>  Pożyczka Płynnościowa dla firm z Warmii i Mazur już dostępna!

 => Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu

 => Projekty i przetargi międzynarodowe – dyplomacja dla biznesu

 => Wsparcie dla branży turystycznej

 => Dotacje na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020

 => Kluczowe rozwiązania w projekcie Tarczy 4.0

 => Pożyczka rozwojowa dla firm z Warmii i Mazur dostępna już w 3 instytucjach z naszego regionu!

 => Platforma wspierająca przedsiębiorców na rynkach zagranicznych już działa!

 => Sektor spożywczy na Półwyspie Iberyjskim w dobie pandemii COVID-19. Ryzyka i szanse dla polskich przedsiębiorców

 => Wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorców z Polski Wschodniej

 => Cykl wideokonferencji dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

 => Pożyczka Rozwojowa dla firm z Warmii i Mazur

 => Grupa EBI ustanawia fundusz gwarancyjny w wysokości 25mld € na nowe inwestycje w odpowiedzi na kryzys koronawirusowy

 => 100mld € na utrzymanie pracowników na rynku pracy

 => COVID-19: Nowy pakiet bankowy ma ułatwić udzielanie pożyczek europejskim MŚP oraz gospodarstwom domowym

 => Pomoc państwa: Komisja Europejska zatwierdza 16,6mld € polskiego programu zaliczek zwrotnych na wsparcie firm dotkniętych skutkami COVID-19

 => Europejski Bank Centralny dostosowuje operacje kredytowe w celu dalszego wspierania gospodarki

 => Innowacje dla początkujących firm Projekt Innovation Coach: Wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

 => Nowa strategia przemysłowa na rzecz globalnie konkurencyjnej, zielonej i cyfrowej Europy

 => Jednolity rynek UE: Nowe zasady ułatwią sprzedaż produktów w całej Europie firmom, w szczególności z sektora MŚP

 => Komisja Europejska wspiera rozwój umiejętności cyfrowych w europejskich MŚP

 => COVID-19: Globalna reakcja Unii Europejskiej

 => BUSINESSEUROPE: Propozycje dotyczące europejskiego planu naprawy gospodarczej

 => Korzystniejsze warunki pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

 => Wsparcie dla branży transportowej od ARP S.A.

 => 64,6 mln zł na dotacje dla przedsiębiorstw z regionu

 => Chatbot pomoże przedsiębiorcom w poszukiwaniu porad dot. Tarczy Antykryzysowej

 => Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur!