Do 7 września trwa nabór do programu Polskie Mosty Technologiczne.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ich działań na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach pierwszego w tym roku naboru do konkursu Polskie Mosty Technologiczne (PMT). To jeden z elementów Programu Gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w EXPO 2020 w Dubaju.

Stawką w programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest grant w wysokości 200 tys. zł w postaci pomocy de minimis oraz opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na międzynarodowe rynki. Angelika Wójcik, szefowa projektu w PAIH przypomina, że konkurs składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór poprzedza seminarium przygotowawcze dla firm. – Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków przyjdzie kolej na warsztaty tworzenia „szytej na miarę” strategii. Przedsiębiorców będą wspierali w tym krajowi i zagraniczni eksperci – mówi.

O programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT)

Program Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018–2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Granty z naborów na rynki Kanady i ZEA w 2018 roku zostały przyznane 30 firmom, w ubiegłym roku rekomendację do wsparcia otrzymało 43 wnioskodawców. Część z nich już podpisała kontrakty za granicą, inne czekają na finalizację negocjacji, które przerwała pandemia COVID-19. PAIH planuje uruchomienie kolejnych rund konkursowych w tym roku, jednak będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://expo.gov.pl/trwa-konkurs-polskie-mosty-technologiczne-aplikuj-i-wejdz-na-rynek-zea-119